ผบ.ทร.ย้ำถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เดินถูกทิศถูกทางเป็นทหารเรือที่ดีในอนาคต

สมุทรปราการ-ผบ.ทร.บรรยายพิเศษ นักเรียนนายเรือย้ำ ถ้าตั้งเข็มทิศตรงแต่แรกแล้วจะทำให้เดินถูกทิศถูกทาง เป็นทหารเรือ ที่ดีในอนาคต

พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) บรรยายพิเศษ ให้นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1-4 ก่อนเดินทางไปฝึกภาคทะเล โดยมีพลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ ตลอดจนครูอาจารย์และนักเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุมภูติอนันต์ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรยายพิเศษแก่ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 รวมถึงนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ครูอาจารย์ของโรงเรียนนายเรือ ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายเรือทุกนายเข้ารับฟัง รวมจำนวนทั้งสิ้น 411 นาย ซึ่งเป็นการบรรยายพิเศษแบบใกล้ชิด แบบรุ่นพี่แนะนำรุ่นน้อง โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการรับราชการ เพื่อให้นักเรียนนายเรือ และนายทหารรุ่นน้อง นำไปปรับใช้

ทั้งนี้ ในการฟังบรรยายดังกล่าวได้มีการตรวจ ATK. และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(Covid-19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

สำหรับเนื้อหาที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ ถ่ายทอดแก่นักเรียนนายเรือในวันนี้ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนนายเรือ เพื่อให้เป็นคนดีของกองทัพเรือ และประเทศชาติ โดยได้ฝากวลีสำคัญหนึ่งที่ว่า “การเดินทางชีวิตในอนาคตของพวกเรานั้นเปรียบได้กับเรือ ถ้าตั้งเข็มทิศเรือตรงแต่แรกแล้ว จะทำให้เราเดินถูกทิศถูกทางได้ต่อไป และความผิดพลาดของเข็มทิศเพียงเล็กน้อยในวันนี้ จะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้า นอกจากนี้ในอนาคตเข็มทิศนี้อาจมีสิ่งยั่วยุต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เบี่ยงเบนผิดทิศทางไปได้อีก เราจึงจำเป็นต้องน้อมนำพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ว่า “ให้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น” มาใช้และเตือนตัวเองอยู่เสมอ ต้องป้องกันอย่าให้มีผลกระทบ และมุ่งมั่นทำความดีตรงไป จนตลอดชีวิตราชการ” ทั้งนี้ด้วยนักเรียนนายเรือถือเป็นบุคลากรที่จะก้าวเป็นกำลังสำคัญ เป็นผู้นำกองทัพในอนาคต จึงต้องมีความคิดที่ดีตั้งแต่ต้น เพื่อจบการศึกษาไปเป็นนายทหารจะได้มีคุณสมบัติที่ดี เป็นผู้มีความจงรักภักดี มีคุณธรรม มีความรู้ มีความเป็นผู้นำทางทหาร เป็นสุภาพบุรุษทหารเรือ และมีความละเอียดรอบคอบไม่ประมาท

การพบนักเรียนนายเรือของ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในวันนี้ ยังถือเป็นสัญญาณให้แก่กำลังพลในกองทัพทั้งหมดอีกด้วยว่า จงยึดมั่นอย่าหวั่นไหวกับข่าวไม่ดีที่เกิดขึ้น และก็อย่าประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะมีผลกระทบกับภาพลักษณ์กองทัพเรือ ที่บรรพบรุษของเราสร้างมาด้วยความยากลำบาก ให้ทหารเรือทุกนาย มีความมั่นใจในการทำดี ช่วยกันทำดีต่อไปเพื่อส่วนรวม ร่วมกันพัฒนากองทัพเรือต่อไปเพื่อให้เป็นที่เชื่อมั่นและภาคภูมิใจของประชาชน

ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ กองทัพเรือ ครู อาจารย์ และนักเรียนนายเรือ ร่วมร้องเพลงพระนิพนธ์ถวายให้กับ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระองค์ท่าน ในหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงดาบของชาติ เพลงเดินหน้า และเพลงดอกประดู่ โดยพร้อมเพรียงกัน และยังได้ร่วมร้องเพลง “มาร์ชสามสมอ” ในแถวทหาร ที่ทำเป็นรูปสามสมอ บริเวณกลางลานสวนสนาม หน้าประชุมภูติอนันต์ อีกด้วย

และในช่วงที่ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางกลับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรือขณะยืนแถวส่งผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวพร้อมกันว่า “รวมใจภักดิ์ รักษ์ชาติ ราษฎร์ศรัทธา” 3 ครั้ง เพื่อเป็นการตอบรับแนวทางการรับราชการที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้ให้ไว้กับนักเรียนนายเรือ อีกด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง