หลายคลัสเตอร์โควิด!โคราชติอเชื้อลามต่อเนื่องพุ่งทะลุ 222 ราย

นครราชสีมา-ลาม.. โควิด อ.เมืองโคราช ติดเชื้อเพิ่ม 222 ราย ในกลุ่มผู้ค้า เลี้ยงสังสรรค์ เพื่อนร่วมงาน และ นร. ขณะที่คลัสเตอร์ตลาดประปา กระจายสู่ร้านค้า-ร้านอาหาร 3 ตำบล ส่วนเทศบาลนครฯ ติดเพิ่ม 77 ราย

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์โควิด 19 โคราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ รายงานว่า วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 644 ราย และมีอีก 28 รายที่ผล ATK เป็นบวก รอ RT-PCR ยืนยันผล เป็นการติดเชื้อกันเองในจังหวัด 602 ราย และติดจากนอกจังหวัด 42 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นมา อยู่ที่ 13,443 ราย รักษาหายแล้ว 8,071 ราย ยังรักษาอยู่ 5,339 ราย เป็นผู้ป่วยเคสสีแดง 54 ราย เคสสีเหลือง 1,048 ราย และ เคสสีเขียว 4,237 ราย ซึ่งกระจายรักษาอยู่ในสถานที่ต่างๆ แยกเป็นเคสสีแดง รักษาอยู่ใน รพ.หลัก ได้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา รพ.ปากช่องนานา และรพ.ค่ายสุรนารี มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 228 เตียง จากจำนวนเตียง 282 เตียง

ส่วนเคสสีเหลือง รักษาอยู่ใน รพ.ท้องถิ่น รพ.ชุมชน รพ.เอกชน และ รพ.นอกสังกัด รวม 2,155 เตียง ครองเตียงอยู่ 1,764 ราย สำหรับเคสสีเขียว รักษาอยู่ที่ รพ.สนาม 3 แห่ง คือที่ อาคารชาติชายฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ค่ายสุรนารี และ รพ.บุษราคัม ปากช่อง มีเตียงทั้งหมด 339 เตียง ตอนนี้ครองเตียงอยู่ 260 เตียง นอกจากนี้ ผู้ป่วยเคสสีเขียว ยังกระจายรักษาอยู่ที่ สถานที่แยกกักในชุมชน หรือ CI จำนวน 147 แห่ง รวมเตียง 4,114 เตียง ตอนนี้มีผู้ป่วยครองเตียงอยู่ 1,304 เตียง และยังมีแยกกักที่บ้าน หรือ HI อีกจำนวน 1,783 ราย

ล่าสุด รพ.มหาราชฯ รายงานข้อมูลเตียงรองรับผู้ป่วยเคสสีแดง ว่า มีเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤติเคสสีแดงอยู่ 262 เตียง แยกเป็นเตียงใช้เครื่องช่วยหายใจ 76 เตียง และเตียงใช้ออกซิเจนแรงดันสูงอีก 186 เตียง มียอดผู้ป่วยเดิมที่อยู่ในการรักษา 200 เตียง ซึ่งได้บริหารจัดการจำหน่ายออก 21 เตียง และรับเข้ามาใหม่อีก 43 เตียง รวมมีผู้ป่วยเคสสีแดง ครองเตียงอยู่ 222 เตียง

ทั้งนี้ จากการข้อมูลศูนย์โควิด 19 โคราช จะเห็นได้ว่า วันนี้ เขต อ.เมืองนครราชสีมา เป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากสุดถึง 222 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ อยู่ในความดูแลของสาธารณสุข อ.เมืองฯ จำนวน145 ราย รูปแบบการติดเชื้อจะพบกระจายทั่วไป และหลายรายจะมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ตลาดประปา จากการสอบสวนโรค พบเจ้าของและพนักงานร้านส้มตำ ใน ต.โคกกรวด มักจะมาซื้อของในตลาดประปาเกือบทุกวัน แล้วติดเชื้อ ซึ่งได้แพร่เชื้อทำให้คนในครอบครัวและลูกจ้างติดเชื้อไปด้วย รวมร้านนี้ติดเชื้อแล้ว 11 ราย นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า มีร้านค้าขายของชำ ร้านอาหารตามสั่ง และร้านขายข้าวแกงในชุมชน ต.โคกกรวด 1 ร้าน ,ต.หนองไข่น้ำ 1ร้าน และ ต.สุรนารี อีก 1 ร้าน ไปซื้อหรือรับของจากตลาดประปา มาขาย

ซึ่งรายงานล่าสุด ยังไม่พบกลุ่มผู้ค้าในตลาดประปาติดเชื้อเพิ่ม แต่ในกลุ่มผู้ค้าร้านอาหาร ร้านชำ ที่ซื้อของจากตลาดประปาไปขาย ติดเชื้อเพิ่ม 16 ราย และยังอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม แต่ผู้ติดเชื้อให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น รู้แค่ชื่อเล่น , ไม่มีเบอร์โทร.ติดต่อ ต้องติดต่อทางออนไลน์ และร็พิกัดที่ตั้งคร่าวๆเท่านั้น จึงทำให้ควบคุมโรคได้ยากมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบเคสผู้ป่วยเป็นนักเรียนและครอบครัวที่ปกปิดข้อมูล ตรวจ ATK เป็นบวกแต่ไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ฯ ทำให้เชื้อกระจายสู่คนในครอบครัว แล้วไปติดเพื่อนที่โรงเรียนด้วย จึงต้องเร่งสอบสวนเชิงรุก นำกลุ่มไฮลิสต์เสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อโดยเร็ว

ขณะที่เขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทีมสาธารณสุขเทศบาลนครฯ รายงานว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่มากถึง 77 ราย กระจายทั่วใน 90 กว่าชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ แต่ยังไม่เป็นคลัสเตอร์ใหม่ เช่น สำนักงานที่ดินฯ ตรวจ ATK เชิงรุกพบผลบวก 7-8 ราย ,ร้านดอกไม้กาแฟ พนักงานติดเชื้อแล้ว 5 ราย และคาดว่าจะติดเชื้อเพิ่มอีก เป็นต้น ซึ่งได้ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในชุมชนและจุดพบผู้ติดเชื้อ เนื่องจากพบการกระจายของเชื้อมาจากการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึง การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในบ้านและในร้านอาหาร แล้วแพร่เชื้อไปสู่คนในครอบครัวและชุมชน ทำให้การดูแลควบคุมทำได้ยากขึ้น ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฯ อย่าปกปิดข้อมูล.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง