ชัยภูมิ-ทต.บ้านค่ายเชิงรุกตรวจ ATK.สร้างความปลอดภัยโรงเรียน-ตลาด-ชุมชน 

ชัยภูมิ-ทต.บ้านค่ายเชิงรุกตรวจ ATK.สร้างความปลอดภัยโรงเรียน-ตลาด-ชุมชน 

8 ก.พ.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ตลาดสดเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ริมถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว สาย201
นายสมชาย สิงหกลางพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว ได้สั่งการให้คณะผู้บริหาร จนท.ฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จนท.ฝ่ายป้องกันฯ ลฯ ร่วมกับจนท.โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลบ้านค่าย (รพ.สต.) นำอุปกรณ์ชุดตรวจ Antigen Test
Kit หรือ ATK เพื่อทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19
แบบ swab จากจมูกให้กับกลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า ที่จำหน่ายสินค้าทั้งตลาดเช้าและตลาดเย็น จำนวนกว่า150-200 คน เพื่อเป็นตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าทั้งตลาดเช้า-ตลาดเย็น อีกด้วย
ขณะที่นายสมชาย สิงหกลางพล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว เผยว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิทั้ง16 อำเภอ จากรายงานของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชัยภูมิวันที่ 8 ก.พ.65 พบผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 38 ราย มาจาก
ภูเขียว 16 ราย
เกษตรสมบูรณ์ 7 ราย เมืองชัยภูมิ 7 ราย
บ้านแท่น 3 รายคอนสวรรค์ 2 ราย คอนสาร 1 ราย เทพสถิต 1ราย และอ.หนองบัวแดง 1 ราย แบ่งเป็นภายในจังหวัด 33 ราย นอกจังหวัด 5 ราย เสียชีวิต วันนี้ 2 ราย รวมเสียชีวิตจำนวน 140 ราย
และเพื่อเป็นการป้องกัน ตามมาตรการของจังหวัดที่กำหนด
  1. ซึ่งทางเทศบาลบ้านค่ายได้ดำเนินการร่วมกับจนท.รพ.สต.บ้านค่ายออกตรวจATK เพื่อค้นหาเชื้อโควิด-19 ให้กับชาวบ้านภายในหมู่บ้าน จนท.สำนักงานเทศบาลฯ โรงเรียนทั้งคณะครู-นักเรียน แหล่งชุมชน โดยเฉพาะพ่อค้า-แม่ค้า ที่นำสินค้ามาจำหน่าย ทุก 15วัน และยังมีผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาใช้บริการทั้งเช้า-เย็น เนื่องจากตลาดเทศบาลฯ อยู่ติดริมทางถนน ผู้ใช้บริการที่ขับรถผ่านไปมาจึงนิยมแวะเพื่อหาซื้อสินค้าได้สะดวกสบายราคาไม่แพง ทางเทศบาลฯจึงต้องสร้างมาตราฐานเรื่องความปลอดภัยทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มารับบริการอย่าง100% โดยจะมีจุดคัดกรองติดป้ายอยู่ด้านหน้าทางเข้าอย่างเด่นชัด พร้อมกับมีจนท.เครื่องตรวจวัด อุณหภูมิ สมุด-สแกน QR Code เข้าและออก ซึ่งหากใครมีผ่านมาตราฐานที่กำหนดเช่นไม่ใส่แมส หรือเซ่นชื่อก็จะไม่อนุญาติให้เข้าภายในตลาดอย่างเด็ดขาด หากลืมทางเทศบาลฯก็จะมีแมสสำรองให้เช่นกัน เรื่องการทำความสะอาดตลาดฯ ทางเทศบาลฯได้กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดโดยใช้น้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อฉีดทั่วทั้งตลาด ในทุกวันจันทร์ โดยผลการตรวจATK.ค้นหาเชื้อในวันนี้ผลเป็นลบทั้งหมดทุกคนอีกด้วย
จึงอยากขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือปฎิบัติตามและรับผิดชอบต่อสังคม และเราจะผ่านพ้นภัยจากเชื้อไวรัสร้ายนี้ไปอย่างปลอดภัยต่อไปอีกด้วย///
Channel News Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง