เมืองไทยประกันชีวิตยันฐานะแกร่งพร้อมคุ้มครองโควิด

เมืองไทยประกันชีวิตกำไรสวนโควิดกว่า7พันล้าน เบี้ยธุรกิจใหม่เกือบ2.4หมื่นล้าน ตั้งเป้าปีเสือโตอีกกว่า10% ย้ำฐานะการเงินแกร่ง ประกันชีวิตพร้อมคุ้มครองโควิดต่อเนื่อง

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (MTL) เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตน่าจะเติบโตต่อเนื่องได้จากปีที่แล้ว โดยช่วง11เดือนของปี2564ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตประมาณ 2.6% และน่าจะปิดได้ประมาณที่2.8%สำหรับงวด12เดือน ซึ่งแบบประกันสุขภาพจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ธุรกิจประกันชีวิตเติบโตต่อเนื่องในปีนี้

ขณะที่ความมั่นคงของบริษัทประกันชีวิตยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีการรายงานให้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และธุรกิจประกันชีวิตยังมีความพร้อมในการให้ความคุ้มครองประกันสุขภาพที่มาจากเชื้อโควิด-19 ตามที่สัญญาตามกรมธรรม์ได้กำหนดไว้

ส่วนแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2565 นายสาระ กล่าวว่า บริษัทได้วางเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยคาดว่าเบี้ยธุรกิจใหม่จะเติบโตมากกว่า 10% โดยแบบประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจะเติบโตมากว่า10% ประกันชีวิตควบการลงทุนเติบโต 40-50% ประกันชีวิตเติบโต 7-10% และแบบประกันออมทรัพย์เติบโตประมาณ 5-7% ขณะที่ในส่วนของช่องทางการขายประกอบด้วย1.ช่องทางตัวแทนเติบโตมากกว่า20% 2.ช่องทางธนาคารเติบโตมากกว่า5%และสุดท้ายช่องทางดิจิทัลน่าจะเติบโตได้มากกว่า100%

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา(2564 )บริษัทมีกำไรสุทธิมากกว่าในปี 2563 หรือกว่า7,000ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่6แสนล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (คาร์ เรโช)สูงถึง300%

 

ทั้งนี้ในปี2564บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับใหม่เติบโต 10% หรือประมาณเกือบ 24,000 ล้านบาทโดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงมีการเติบโตอยู่ที่ 31% มีสัดส่วนการขายแบบประกันชีวิตประเภทคุ้มครองชีวิตและประกันชีวิตควบการลงทุนอยู่ที่ 77% ในส่วนของอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับใหม่ของผลิตภัณฑ์ประกันประกันชีวิตควบการลงทุนอยู่ที่ 1,116%

การเติบที่ยั่งยืนกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของช่องทางการขายเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนากระบวนการทำงานในทุกด้าน การขยายธุรกิจและบริการผ่านพันธมิตรทางธุรกิจในรูปแบบใหม่ ขณะเดียวกันบริษัทตั้งเป้าการเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการลูกค้า รวมไปถึงการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพในต่างประเทศ เช่น กลุ่มประเทศอาเซียน และขยายสู่ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตสูงและส่งเสริมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงที่มีปสิทธิภาพ และการมีธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งในปีนี้บริษัทจะดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ “MTL Next To You” ที่มุ่งเน้นการพัฒนารอบด้านอย่างไม่หยุดยั่ง รวมถึงบริษัทยังได้ประกาศจุดยืนในการเป็นผู้นำตลาดด้านความคุ้มครองสุขภาพ และการบริหารความมั่งคั่ง ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่อีกด้วย

ในส่วนของแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น บริษัทจะดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแบบ Outside In ซึ่งเป็นสาระสำคัญหลักที่ทำให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง