เปิดสนามบินเบตงทดลองบินเที่ยวแรก”ดอนเมือง-เบตง” ใต้สุดสยาม

ยะลา-สนามบินเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา ได้ทดลองบินเที่ยวแรกโดยสายการบินนกแอร์โดยเดินทางจากสนามบินดอนเมืองมายังสนามบินเบตง เพื่อเปิดทดลองบินในครั้งนี้ ซึ่งทำให้หลายฝ่ายมีความคาดหวังว่า การท่องเที่ยวของ อ.เบตง จะกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่ง

เที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินพิเศษ เช่าเหมาลำ DD 6260 บรรทุกผู้โดยสาร 76 คน ร่อนลงจอดในรันเวย์ความยาวประมาณ 1,800 เมตร ในสนามบินเบตง ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา เป็นเที่ยวบินแรกแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา หลังเดินทางออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร มาถึงท่าอากาศยานเบตง เมื่อเวลา11.40 น. ซึ่งถือเป็นเที่ยวบินทดลองในการบินครั้งแรก นับตั้งแต่สนามบินเบตงที่ได้ดำเนิการก่อสร้างมาด้วยงบประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จมานานกว่า 3 ปี

การทดลองเปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความพยายามของกลุ่มสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวีระราษฎร์ประสาน และชมรมเบตงกรุงเทพมหานคร ที่ได้ร่วมกันลงขันเพื่อเช่าเหมาลำ อากาศยานของนกเเอร์ แบบ Q-400 ที่ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง มายัง อำเภอเบตง หลังจากเมื่อวานนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

ด้าน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวว่า วันนี้ได้เปิดบริการเที่ยวบินพาณิชย์ท่าอากาศยานเบตง จังหวัดยะลา โดยให้บริการเที่ยวบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) ใช้อากาศยานแบบ Q-400 ความจุผู้โดยสารจำนวน 86 ที่นั่ง โดยสายการบินนกแอร์ ในเส้นทางดอนเมือง – เบตง – ดอนเมือง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยพลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนโยบายให้หน่วยงานดำเนินการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายศักดิ์สยาม ชิดชอบก็ได้มอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับการเปิดเที่ยวบินพาณิชย์แบบประจำ กระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการประชุมสรุปข้อมูลภายหลังจากเที่ยวบินทดลองนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายอีกครั้ง ซึ่งการเปิดเที่ยวบินของท่าอากาศยานเบตงจะช่วยแก้ไขปัญหาการคมนาคมในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ไม่สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย

ด้าน นางดวงพร สุวรรณมณี ผอ.การท่าอากาศยานนราธิวาส ซึ่งดูแลสนามบินเบตง กล่าวว่า ขณะนี้สนามบินเบตงมีความพร้อมในการเปิดเชิงพาณิชย์ซึ่งอยู่ในช่วงการหารือร่วมกัน ระหว่างกระทรวงคมนาคม กรมท่าอากาศยาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ปัญหาที่มีเพียงเล็กน้อย เช่น ระบบการตรวจเช็คสัมภาระที่ต้องเพิ่มเพื่อความรัดกุม โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้เร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ขอยืนยันว่าท่าอากาศยานเบตงมีความพร้อมในด้านกายภาพ อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และบุคลากรที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้บริการภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)

โดยทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ซึ่งท่าอากาศยานเบตงได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยสายการบินนกแอร์ จึงได้ขออนุญาตทำการบินแบบเช่าเหมาลำ (Charter Flight) เส้นทางบิน กรุงเทพ – เบตง – กรุงเทพ เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินพาณิชย์ และหาข้อสรุปตกลงสำหรับการเปิดทำการบินแบบประจำ(Schedule Flight) ตามที่ได้ยื่นขออนุญาตทำการบินไว้ 2 เส้นทาง คือ 1.หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และ 2.ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง

ด้าน นรินทร์ เรืองวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง จ.ยะลา คาดหวังว่า หลังการเปิดสนามบินเบตง และการเปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเบตงมา ตั้งแต่ต้นเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา จะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มขึ้น จากเดิมที่อยู่ที่ประมาณ 200,000 คนต่อปี อาจเพิ่มขึ้น 400,000 – 500,000 คนต่อปี เนื่องจาก อ.เบตง มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายจุด

ท่าอากาศยานเบตงแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเบตง ซึ่งจะให้บริการสาธารณะแก่อากาศยานภายในประเทศ ในช่วงเวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมีความยาวทางวิ่ง 1800 เมตร สามารถรองรับเครื่องบินที่ขนาดสูงสุด คือ ATR-72 และเครื่องบิน Q-400 ที่มีความจุผู้โดยสารประมาณ 80 ที่นั่ง

ส่วนการเปิดเส้นทางบิน หาดใหญ่-เบตง-หาดใหญ่ และดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง นั้นอยู่ในระหว่างเตรียมพร้อม เปิดให้บริการเที่ยวบินเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ อย่างไรก็ตาม แม้ยังไม่มีเที่ยวบินประจำ แต่สามารถให้บริการเที่ยวบินของราชการและเที่ยวบินส่วนบุคคลที่สนใจทำการบินได้แล้ว

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง