สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา รร.บ้านปางห้วยตาด เชียงใหม่

สวนนงนุชพัทยา มอบเงินสนับสนุนกองทุนเพื่อการศึกษา รร.บ้านปางห้วยตาด เชียงใหม่

 

ที่โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุช พัทยา ได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณ กองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด จำนวน 250,000 บาท โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม (นายอำเภอแม่แตง) นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้รับมอบ มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีและร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันนี้ด้วย
สำหรับ การมอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุน เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาทางคณะฯได้เคยเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด หลังจากนั้นได้มีการพูดคุยกับทางคณะครูผู้บริหาร ซึ่งได้รับทราบว่าทางโรงเรียนนั้น ได้เงินงบประมาณมาใช้ในการเรียนการสอน ซึ่งไม่เพียงพอในการบริหารโรงเรียนทั้งปี โดยยังขาดเงินในการบริหารอีก 250,000 บาท ทางสวนนงนุชพัทยา นำโดย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา จึงได้มอบเงินสนับสนุนงบประมาณกองทุนเพื่อการศึกษา ให้แก่ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาด ตามที่ทางโรงเรียนต้องการ เพื่อจะได้นำมาบริหารงานของโรงเรียน ให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้ เป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติ สืบต่อไป

 

สำหรับ โรงเรียนบ้านปางห้วยตาดนั้น เปิดสอนเด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับ อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษา ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 146 คน โดยนักเรียนส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าลาหู่ดำหรือ เผ่ามูเซอ

 

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี  ชลบุรี

 

 

Related posts