พ่อเมืองพิจิตรลุยตรวจห้องเย็นเก็บเนื้อสุกร 9 แห่งสกัดกักตุน

พิจิตร-ผู้ว่าฯพิจิตรลุยตรวจห้องเย็นที่ใช้เป็นสถานที่เก็บเนื้อสุกรเพื่อจำหน่ายทั้งหมด 9 แห่ง ป้องกันการกักตุนพบเนื้อหมูส่วนใหญ่มีไว้สำหรับจำหน่ายช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65 นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 6 ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร่วมตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเนื้อสุกร ห้องเย็นสถานที่เก็บเนื้อสุกร ที่ ห้างสรรพสินค้าแม็คโครสาขาพิจิตร เพื่อป้องกันการกักตุนและควบคุมการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีห้องเย็นที่ใช้เป็นสถานที่เก็บเนื้อสุกรเพื่อจำหน่ายทั้งหมด 9 แห่ง อยู่ในเขต อ.เมืองพิจิตร 8 แห่ง และ อ.วชิรบารมี 1 แห่ง ทุกแห่งเป็นห้องเย็นที่เก็บเนื้อสุกรสำหรับจำหน่ายของร้านตนเองเท่านั้น

ผลการตรวจสอบ พบว่า ห้องเย็นของห้างสรรพสินค้าแม็คโคร สาขาพิจิตร ขออนุญาตเคลื่อนย้ายเนื้อสุกร แสดงบัญชีควบคุมการรับเข้า การจำหน่ายเนื้อสุกรอย่างถูกต้อง มีเนื้อสุกรในห้องเย็นรวมหน้าร้าน จำนวน 3,000 กิโลกรัม ไม่มีลักษณะของการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด และผ่านการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์โอเค

ทั้งนี้ กรณีห้องเย็นหรือผู้ครอบครองสุกรชำแหละผ่าซีก หรือสุกรชำแหละเนื้อแดง ตั้งแต่ 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บต่อสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ซึ่งผู้ประกอบการทุกแห่งดำเนินการอย่างถูกต้อง

สิทธิพจน์​ เกบุ้ย ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพิจิตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง