บุกจับตำรวจรับสินบนเกลี่ยทางต่างด้าวลอบเข้าไทย

ตาก –ผกก.สส.บก.น 3 นำหมายศาลเข้าจับตำรวจรับสินบน เกลี่ยทางนำแรงงานพม่าลอบเข้าประเทศ เผยช่วง โควิด19 การนำเข้าแรงงาน มีค่าหัวสูงถึง 25,000-30,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2565 พ.ต อ.ศักยะ แสงวรรณ ผกก.สส.บก.น 3 พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเคลื่อนที่เร็ว ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัว นำหมายจับศาลอาญา คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 19 ม.ค. 2565 ควบคุมตัว พ.ต.ต.พิทักษ์ ปูสั้น สวป. สภ.แม่ท้อ จ.ตาก

ข้อหา เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมที่จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ร่วมกันนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร หรือช่วยด้วยประการใด ๆ อันเป็นการอุปการะ ช่วยเหลือ หรือให้ความสะดวกแก่คนต่างด้าวให้เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

สืบเนื่องจาก ในช่วงนี้ทางสถานีตำรวจภูธรต่าง ๆ มีการจับแรงงานต่างด้าว ลักลอบเข้าเมืองจำนวนมาก และมีการจับกุมทุกวัน ทำให้เจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตว่า ขนาดมีการจับทุกวัน แต่ขบวนการส่งแรงงานต่างด้าว ซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมด้วย ยังไม่เคยเกรงกลัวกฎหมาย และยังคงนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาอย่างเป็นขบวนการ ตั้งแต่นำข้ามแม่น้ำเมยมา จนถึงฝั่งอำเภอเมือง และมีการนำไปส่งยังพื้นที่ต่าง ๆ ชั้นในของประเทศไทย

โดยเหตุจูงใจคือ การว่าจ้างส่งแรงงานต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 มีค่าตัวสูงมากในราคาหัวละ 25,000-30,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง