สถาบันการศึกษา 6แห่งเบตงเปิดเรียนปกติดวันแรกแบบ Hybrid Learning

ยะลา-สถานศึกษา 6 แห่ง ใน อ.เบตง จ.ยะลา เริ่มเปิดเรียน On Site วันแรก ในรูปแบบ Hybrid Learning พร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (17ม.ค.65) ที่โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” อ.เบตง จ.ยะลา นายวงศ์วิทย์ อัครวโรทัย สาธารณสุขอำเภอเบตง และเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเยี่ยมการดำเนินการเปิดเรียนOn Site วันแรกของโรงเรียน โดยที่บริเวณหน้าโรงเรียน มีการคัดกรองเข้ม ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การตรวจ ATK รวมถึงมาตรการลดความหนาแน่น โดยมีนายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” ให้การต้อนรับ พร้อมเน้นย้ำเตือนไปยังครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลป้องกันเด็กๆ

และขอให้ป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากเสมอ อยู่ห่างๆ คนอื่น และลดละเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อลดและชะลอการระบาดที่อาจเกิดขึ้น และขอให้ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ของนักเรียนหรือครูที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 หากมีนักเรียนหรือครูที่เป็นกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ให้สถานศึกษาสามารถพิจารณาปรับการเรียนการสอนเป็นระบบการศึกษาทางไกล คือ On air , Online, On hand และ On demand ได้ตามความเหมาะสม และประสานกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเบตงอย่างใกล้ชิด

นายสุทธานนท์ ทองนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” กล่าวว่า โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน เริ่มเปิดเรียน On Site เทอมสองเป็นวันแรก หลังจากหยุดจากสถานการณ์โควิด-19 มานาน ซึ่งทางโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบแบบผสมผสานที่หลากหลาย หรือ Hybrid Learning เป็นการนำจุดเด่นของทั้งการเรียนแบบออฟไลน์และออนไลน์ มาใช้ในการออกแบบการเรียนการสอน ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น สามารถที่จะปรับให้เข้ากับบริบทของผู้เรียนและสถานที่ได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เข้าถึงผู้เรียน และสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน

โดยแบ่ง นักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B คือ กลุ่มนักเรียนประเภทไปกลับ จัดออกเป็น 2 กลุ่มย่อยต่อห้อง) นักเรียนมีการสลับมาเรียนรูปแบบ On Site ที่โรงเรียน ส่วนนักเรียนกลุ่ม C คือ กลุ่มนักเรียนประเภทไปกลับ มีเฉพาะบางห้องเรียน เท่านั้น โดยเป็นห้องเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 20 คน และนักเรียนกลุ่ม D คือ กลุ่มนักเรียนประเภทพักนอน เรียนรูปแบบ On Site ที่โรงเรียนทุกวันทำการ โดยโรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” มีนักเรียนจำนวนประมาณ 1,400 ราย นักเรียนรวมถึงครูบุคลากรส่วนใหญ่กว่า 90 % ก็ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว และหากผู้ปกครองหรือนักเรียนที่ยังไม่มั่นใจในสถานการณ์โควิด-19 สามารถเลือกเรียนออนไลน์(online )อยู่ที่บ้านได้

นักเรียนโรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน รายหนึ่ง เปิดเผยว่า ตื่นเต้นมากที่ได้เริ่มมาโรงเรียน หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านมาอย่างยาวนาน ซึ่งตนได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้ว จึงมีความมั่นใจมากขึ้นที่มาโรงเรียน และต้องป้องกันตัวเองสวมใส่หน้าหากอนามัยตลอดเวลา และพร้อมปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับสถานศึกษาในอำเภอเบตง มี 25 แห่ง เปิดเรียน On Site ในช่วงนี้ มี 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเบตง วีระราษฎร์ประสาน , โรงเรียนจงฝามูลนิธิ , โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ , โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ , วิทยาลัยการอาชีพเบตง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเบตง

เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง