เสียงสะท้อนคุณครู…อยากให้”นายกฯ”เร่งสางหนี้พะรุงพะรัง

ปราจีนบุรี–วันครูเสียงสะท้อนจากครูยอมรับคนเป็นครูมาจากคนยากจนจึงเป็นหนี้ ยินดีที่รัฐบาล “บิ๊กตู่” จะแก้ไขภาระหน้าสิน!! ส่วนการสอนออนไลน์นั้น เด็กไทย-ผู้ปกครอง ไม่นิยมเท่ากับตัวครูเป็น ๆสอน พบผอ.ครวญเพลงครูไทยยุคโควิดสด ๆ ส่งให้เพื่อนครูทั้งประเทศเป็นกำลังใจ

เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ 16 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ปราจีนบุรีรายงานบรรยากาศ “วันครู” ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 จังหวัดปราจีนบุรี ที่สวนมารี ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี โดย มีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธี และนายณัทชัย ใจเย็น ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมผู้แทนครูจากสถานศึกษาในทุกสังกัด รวมจำนวน 160 คนร่วมพิธี ในมาตรการเฝ้าระวังตามสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด -19

โดยได้ลดเวลา -ขั้นตอนในพิธีการต่าง ๆ ซึ่งให้ดำเนินไปพร้อมส่วนกลาง โดยการถ่ายทอดขึ้นจอโปรเจคเตอร์ ผ่านแพลตฟอร์มงานวันครูออนไลน์ ในพื้นที่ไม่ต้องจัดงาน อาทิ พิธีทางสงฆ์ ทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครู โดยในส่วน จ.ปราจีนบุรีมีเพียงการกล่าวฉันท์ระลึกพระคุณบูรพาจารย์/คณาจารย์ และพิธีการมอบรางวัลครูดีเด่น-ต้นแบบ รางวัลระดับประเทศ รางวัลระดับจังหวัด และ ประธานกล่าวแสดงความยินดี

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “ ขอชื่นชมคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาจากส่วนราชการทางการศึกษาทุกภาคส่วนในจังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้ร่วมกันจัดงานอย่างพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี การมีส่วนร่วมกันในการทำงาน จนบังเกิดผลสำเร็จที่ดีงาม

ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของหน่วยงานทางการศึกษามีความเข้มแข็งมีพลังในการร่วมกันส่งเสริมพัฒนาและรักษาวิชาชีพ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอันจะส่งผลต่อเด็กและเยาวชนในจังหวัดปราจีนบุรี ที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป” นายวรพันธุ์ กล่าว

ด้าน สวาท เกตุงาม อดีตข้าราชการครู ปัจจุบันผู้สื่อข่าว นสพ.มติชน และผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดสระแก้ว (กกต.)กล่าวว่า “ ปัญหาหนี้สินครู ในฐานะที่ตนเป็นอดีตข้าราชการครู และยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จนถึงปัจจุบัน และจากการอยู่ในวงการข้าราชการครูมากว่า 30 ปี ทำให้รู้ซึ้งถึงอาชีพของครู มีความอุตสาหะ วิริยะในอาชีพ อย่างสูงสุด แต่อาชีพครูไม่ใช่อาชีพที่ร่ำรวย เฉกเช่นอาชีพอื่น แต่เป็นอาชีพที่เสียสละ มีจิตอาสากระทั่งเกษียณอายุราชการ แม้เกษียณอายุราชการแล้ว ยังมีหนี้สินติดตัว ชนิดที่นายแล้ว ก็ยังมีหนี้สินอยู่

โดยครูทั่วทั้งประทศ เป็นสมาชิกสหกรณ์ครู ออมทรัพย์ครู และได้กู้เงินออมทรัพย์มาจุนเจือครอบครัว ตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นข้าราชการครู โดยทางสหกรณครูได้ให้เครดิตครูบรรจุใหม่สามารถกู้เงินจากสหกรณ์ได้ เพียงแต่สมัครเป็นสมาชิกแล้ว สามารถยื่นกู้ได้ทันที่ โดยมีข้อแม้ว่า เงินที่กู้ส่วนหนึ่งต้องฝากสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเงินฝาก ส่วนที่เหลือจากการฝาก จะนำออกมาใช้ได้

ดังนั้น ครูจึงเริ่มมีหนี้ตั้งแต่เริ่มบรรจุเป็นข้าราชการแล้ว ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นที่พึ่งของครู และสถานบันการเงินที่สร้างหนีให้ครูอย่างต่อเนื่อง บางราย คาดว่าไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 กระทั่งตายก็ยังจ่ายหนี้ไม่หมด ในขณะเดียวกันสังคมปัจจุบันยึดติดกับวัตถุนิยม ครูเป็นปุถุชนธรรมดา อย่างมีอยากได้เหมือนบุคคลทั่วไป เมื่อมีโอกาสยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงทำการยืมทันที่เพื่อซื้อของนอกกาย เชื่อซื้อรถยนต์มาขับขี่ อาจเพื่อให้คนทั่วไปยอมรับว่า เป็นคนมีทรัพย์เงิน เป็นที่

ส่วนวิธีการช่วยเหลือครูที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ยังไม่พบว่า หน่วยงานจะช่วยแก้ปัญหาได้เลย มีแต่ราคาคุย แต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้จริง ทุกยุคทุกสมัยครูก็ยังเป็นหนี้อยู่ร่ำไป การแก้ปัญหาหนี้สิน ของครูไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวครูเองเท่านั้น โดยให้รู้จักตนเอง ไม่ใช้จ่ายเกินตัว ไม่ฟุ้งเฟ้อหลงระเริงไปกับวัตถุนิยม ก็สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สิน แน่นอน

และในปัจจุบัน ปัญหาการเรียนออนไลน์ ในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับการเรียนการสอนในระบบอย่างยิ่ง และเพื่อแก้ปัญหาการระบาด กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้โรงเรียนเปิดสอนทางออนไลน์

การเปิดสอนทางออนไลน์ ผู้ออกนโยบายโดยกระทรวงศึกษา หรือนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนทำการสอนออนไลน์ มีปัญหามากมาย เช่น ผู้ปกครองไม่มีเงินจ่ายค่าอินเตอร์เน็ต ถึงแม้ว่าทางรัฐบาลบอกว่าจะจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตให้ แต่เวลาล่วงเลยมา เกือบ 2 ภาคเรียนเงินค่าอินเตอร์ก็ยังไม่ได้รับการช่วยจากรัฐบาล จึงเป็นภาระให้กับผู้ปกครองอย่างยิ่ง

ในขณะเดียวกัน การสอนของครูทางออนไลน์จะพบว่ามีนักเรียนเข้าร่วม 5-10 คนเท่านั้น จากทั้งหมด ห้องละ 25-45 คน และจากการสอบถามนักเรียนที่เรียนออนไลน์พบว่า นักเรียนที่ไม่เข้าเรียน จะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านหรือช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานประจำ เช่น ขายสินค้า ทำไร่ ทำนาเป็นต้น ถึงแม้ว่าครูจะทุ่มเทการสอนทางออนไลน์ แต่เด็กจะไม่ได้รับความรู้เท่าทึ่ได้สอนโดยตรง ในขณะทึ่เด็กบางคนก็ไม่สนใจที่จะเรียนก็มี

สำหรับผู้ปกครองส่วนใหญ่ จะเห็นว่าการสอนออนไลน์เป็นภาระกับผู้ปกครองมิใช่น้อย เพราะไปกำกับลูกให้เรียน มิเช่นนั้นลูกจะไม่ตั้งใจเรียนต้องนั่งฝ้กันเลยทีเดียว และจะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับลูก บางครั้งต้องทำหน้าที่แทนคุณครูอีก คุณพ่อคุณแม่หลายคนทำการบ้านไปพร้อมๆ กับลูก และผู้ปกครองส่วนใหญ่ต่างมีความเห็นการเรียนทางออนไลน์ได้ผลน้อยมาก

ขณะนางฐิติพร เผือกพิบูลย์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกบินทร์วิทยา (กว.) อ.กบินทร์บุรี กล่าวว่า ได้รับรางวัลครูต้นแบบสาระวิทยาศาสตร์ ตนเองเห็นด้วยกับรัฐบาล ในการที่มาช่วยดูแลหนี้สินครู เพราะอัตราการเริ่มต้นของเงินเดือนครูที่ไม่สูงมาก เพื่อนำเงินมาพัฒนาตนเอง อยากให้ช่วยเหลือเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ ขอให้ปรับดอกเบี้ยที่ต่ำลงมา เพื่อครูจะได้ปรับคุณภาพชีวิตของครูให้ดีขึ้น มีความสุขก็ส่งผลถึงผู้เรียนให้ผู้เรียนมีความสุขไปด้วย


ขณะการเรียนการสอนผ่านออนไลน์ แบ่งกลุ่ม A B และผู้ที่เรียนอยู่ที่บ้านกับโรงเรียน ในสถานการณ์ covid 1ปีที่ผ่านมาแล้ว ตอนนี้ครูก็เริ่มปรับตัวได้แล้ว ก็หารูปแบบการสอนออนไลน์ ซึ่งจะมีการ พัฒนา รูปแบบการสอน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สูงสุด อยากเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆครู”

ด้านนายกันพิเชษฐ์ หรืออดุลย์ มลิเกตุ ผอ.โรงเรียนวัดหนองโพรง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่า “สำหรับโรงเรียนเราจะสอน On site มาตลอด ถึงแม้ว่าจะเกิดปัญหาวิกฤตการณ์โควิด -19 แต่เรา ก็มีมาตรการ ที่จะมาดูแลลูกหลาน เด็กนักเรียนของเรา แรกเลยมาเข้าประตูโรงเรียนก็มีวัดอุณหภูมิมีเจลล้างมือคัดกรองทุกคนก่อนที่จะเข้าโรงเรียน แล้วก็ตรวจเป็นระยะระยะผลการตรวจ APK มี ผลเป็นลบทุกคนนี้ สร้างความสบายใจให้กับทางผู้ปกครอง

แม้จะเปิดออนไซด์ 100% แต่เด็กก็ไม่ได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครอง ยังไม่ไว้วางใจในสถานการณ์โควิด-19 ได้ให้ครูส่วนหนึ่งก็ทำใบงานไปยังลูกของเราโดยให้ผู้ปกครองมารับ ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็ม แต่มันก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

ในส่วนของความเห็นในเรื่องเกี่ยวกับ เรื่องเกี่ยวกับหนี้สินครูมีความเห็น สาเหตุหลักๆ ครูไทยของเราเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกันมาก เนื่องจากครูเป็นชนชั้นกลาง สอบบรรจุเข้ามาได้ มันก็คง เหมือนกับอาชีพอื่นทั่วไป แล้วก็อยากจะมี เครื่องใช้อำนวยความสะดวก สิ่งหนึ่งที่จะรองรับได้ก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก็มีการกู้ ไปทำสิ่งปลูกสร้าง อาจจะซื้อ สิ่งอำนวยความสะดวก เช่นมีรถบ้าง มีปัญหาหนี้สินมาแล้วก็ติดลบตั้งแต่แรกมันก็ติดลบมาเรื่อยๆ ขอบคุณรัฐบาลของลุงตู่ ครูรอ ฟังข่าวกันอยู่ถ้าเป็นเช่นนั้นจริง ทุกคนก็คงจะดีใจมาก ๆ” นายกันต์พิเชษฐ์ กล่าว ก่อนครวญเพลงครูไทยยุคโควิด-19 ที่เขาแต่งเอง-ร้องเองผ่านยูทูปในขณะนี้ ที่มียอดผู้ติดตามกว่า800คนแล้ว

มานิตย์ สนับบุญ/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง