ชัยภูมิ:ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนา พระบรมราชชรณีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ชัยภูมิ:ผ่าตัดต้อกระจกเฉล...