ชัยภูมิ:มีดีกว่าที่คุณคิดท่องเที่ยวและกีฬาฯชวนชมนิทรรศการภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ(คลิปข่าว)

ชัยภูมิ:มีดีกว่าที่คุณคิด...