ชัยภูมิ-แก้งคร้อจัดกำลังบูรณาการอาชีวะทำความดี ซ่อมให้ซ่อมฟรีช่วงปีใหม่

  ชัยภูมิ-แก้งคร้อจั...