“อลงกรณ์” ดึง อตก. ผนึก กทม. และ การเคหะ เร่งเปิดตลาดเกษตรกร (Farmer Market) 50 เขต และ ตลาดน้ำคลองบางซื่อภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง (Urban Agriculture)

“อลงกรณ์” ดึง อตก. ผนึก ก...