โตโยต้า มอเตอร์ฯ ทำภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมบุคลากรที่มีคุณภาพ ผู้เคยได้รับทุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย“ไม่เคยหยุดทำในสิ่งที่เชื่อ”

“มีคำกล่าวซ้ำ การทำซ้ำแบบ...