กองทัพเรือเร่งใช้เรือผลักดันมวลน้ำระบายออกแม่น้ำเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วม

หลังจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศว่าจังหวัดสมุทรปราการ ติดหนึ่งใน 10 จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม กองทัพเรือเร่งนำเลียงเรือผลักดันน้ำกว่า 20 ลำเข้าประจำจุดเสี่ยงเร่งผลักดันมวลน้ำระบายออกสูแม่น้ำเจ้าพระยา

นาวาเอก อัศมัย นรินรัตน์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำของกองทัพเรือ พร้อมกำลังพลสังกัดกรมอู่ทหารเรือ พระจุลจอมเกล้า ได้นำเรือผลักดันน้ำจำนวน 20 ลำเข้าประจำการตามคลองต่าง ๆ ซึ่งจุดระบายน้ำที่สำคัญรวม 5 จุด ได้แก่คลอง 4 ต.บางปลา , คลองสุวรรณภูมิ หน้าสนามบินสุวรรณภูมิ ต.บางโฉลง , คลองกิ่งแก้ว คลองขุด ตำบลบางพลีใหญ่ และ คลองสำโรง โดยจะทำการผลักดันน้ำวันละ 16-20 ชั่วโมงต่อวัน รองรับปริมาณน้ำที่จะระบายลงมาจากหลายจังหวัด ทั้งอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปทุมธานี นนทบุรี รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งภารกิจผลักดันน้ำ จะสามารถเพิ่มการไหลเวียนของมวลน้ำไปยังประตูระบายน้ำได้เร็วขึ้น
โดยเรือผลักดันน้ำจะทำงาน 16-20 ชั่วโมงต่อวัน โดยทาง อบต.บางพลีใหญ่ ได้สนับสนุนน้ำมันดีเซลวันละ 1000 ลิตรในภารกิจผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติภารกิจมวลน้ำ

ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี ได้กล่าวว่า หลังจากที่ได้ลงดูพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอบางพลีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ได้เห็นปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำ บางจุดที่ท่วมขังอยู่นาน เกิดจากการน้ำไปได้ช้า เพราะบางจุดเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นแอ่งกระทะ ทางนายอำเภอบางพลีก็ได้ประสานกับกองทัพเรือซึ่งมีหน่วยเฉพาะกิจของการผลักดันมวลน้ำ นำเรือผลักดันน้ำในคลองสายหลักต่าง ๆ ในการระบายน้ำรวม 26 ลำ มาทำการเร่งผลักดันมวลน้ำให้ไปรอการระบายน้ำที่หน้าประตูของเครื่องสูบน้ำทางด้านคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ ได้ไว้ขึ้น โดยเฉพาะในคลองสำโรงหน้าวัดบางโฉลงนอก ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการประสานความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกัน

นาวาเอก อัศมัย นรินรัตน์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจผลักดันน้ำของกองทัพเรือ ได้กล่าวว่าหลังจากที่ได้รับการประสานจากนายอำเภอบางพลี ทางกองทัพเรือได้นำเรือผลักดันน้ำจำนวน 26 ลำ เข้ามาทำการผลักดันน้ำตามคลองสายหลักในการระบายน้ำในเขตอำเภอบางพลี ซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ต้องมีการร่วมกันพิจารณาหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางพลี และหน่วยงานท้องถิ่นและชลประทาน เพราะว่าหน้าที่เราก็คือมาให้การสนับสนุนการเร่งระบายน้ำเพราะฉะนั้น ผู้นำท้องถิ่นจะรู้ดีว่าจุดไหนมีน้ำท่วมขังนาน ก็จะได้มีการพิจารณาร่วมกัน

สุทธิวิทย์ ชยุตม์วรกานต์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัด สมุทรปราการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง