ร้อนจัดมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี ผลผลิตลดลง 90% เกษตรกรเริ่มขาดทุนต่อเนื่อง

ราชบุรี-เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ อ.ดำเนินสะดวก กำลังเดือดร้อนหนักจากสภาพอากาศร้อนจัดส่งกระทบต่อผลผลิตลดลงต่อเนื่อง มะพร้าว 1 ทะลายเหลือแค่ 4 ลูก เพราะมะพร้าวไม่ติดลูกเหมือนเดิม ทำให้ต้นทุนเพิ่ม ส่อขาดทุนต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2567 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี สำรวจผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนต่อผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม ผลไม้ส่งออกที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ พบกับ นายวรากร เจียมจิระพร ชาวบ้าน อ.ดำเนินสะดวก ที่ทำอาชีพรับซื้อและแปรรูปมะพร้าวน้ำหอมส่งออกต่างประเทศ ทั้งอเมริกาและจีนมากว่า 10 ปี บอกว่า ผลผลิตมะพร้าวน้ำหอมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ลดลงอย่างต่อเนื่อง

ทั้นี้อันเป็นผลมาจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น โดยผลผลิตของเกษตรกรช่วงนี้ลดลงเป็นอย่างมาก มะพร้าวน้ำหอม 1 ทะลาย จากเดิมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-13 ลูก ปัจจุบันเหลือเพียง 1-4 ลูกต่อทะลาย หรือลดลงประมาณ 90% แม้ว่าปัจจุบันราคารับซื้อหน้าล้งจะสูงถึง 33-35 บาทต่อลูก ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สูงมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่ผลผลิตที่ออกมาน้อยก็ทำให้เกษตรกรและผู้รับซื้ออยู่ในภาวะขาดทุน

นายวรากร กล่าวต่อว่า สวนนี้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมบนพื้นที่ขนาด 13 ไร่ หรือกว่า 500 ต้น ได้ผลผลิตเฉลี่ยรอบละประมาณ 3,000-5,000 ลูก ที่ผ่านมาจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 30,000-50,000 บาทต่อรอบ แต่ปัจจุบันทั้งสวนสามารถเก็บได้ไม่ถึง 100 ลูก และการเก็บเกี่ยวผลผลิตรอบถัดไป ในอีก 20 วันข้างหน้า จากที่ดูด้วยสายตา จะเหลือเก็บได้เพียงร้อยละ 5 เท่านั้น เนื่องจากมะพร้าวไม่ติดลูก หรือติดแต่ก็ร่วงหล่น หรือแตกเสียหาย ในขณะที่ค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นต้นทุน ทั้งเรื่องของค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยบำรุงต้น และยากำจัดศัตรูพืช รวมเป็นเงินกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

นอกจากเกษตรกรที่มีรายได้ลดลงแล้ว ยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทั้งในส่วนของผู้รับซื้อ แรงงานเก็บมะพร้าว โล้งรับซื้อ แรงงานปลอกมะพร้าว และผู้ประกอบการส่งออก สะท้อนไปถึงสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ดำเนินสะดวก ที่ฝืดเคือง ตลาดนัดซบเซา รวมไปถึงร้านจำหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีกำลังซื้อ โดยคาดว่าสถาณการณ์เช่นนี้จะลากยาวไปอีกประมาณ 6 เดือน จนกว่าสภาพอากาศจะกลับมาดีต่อการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวเช่นเดิม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง