“ดินพร้อมปลูก”เพื่อไม้ดอกไม้ประดับ คิดค้นสูตรเด็ด เด็ก มรภ.เพชรบูรณ์

นักศึกษา ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ เร่งผลิตดินพร้อมปลูกส่งให้กับช่วงปิดเทอม เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในเทอมต่อไป ชูจุดเด่น ใช้อินทรีย์วัตถุหลายชนิด มีธาตุอาหารครบถ้วน เหมาะสำหรับพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ สามารถนำไปปลูกได้ทันที ใส่ถุงขนาด 5 ลิตร ราคาถุงละ 20 บาท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจรี สิงห์พันธ์ หัวหน้าวิชาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า จากการฝึกปฏิบัติทำปุ๋ยคอกของนักศึกษาทำให้ได้มีการพัฒนาและต่อยอดจากการเรียนรู้ จนกระทั่งปัจจุบันทำให้ได้ดินพร้อมปลูกที่มีคุณภาพที่มีส่วนประกอบ ได้แก่ ปุ๋ยคอกมูลวัวนม ดินร่วน ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ขุยมะพร้าว มูลไส้เดือน ผสมคลุกเคล้าในอัตราส่วนที่เหมาะสม และเสริมด้วยจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติกระตุ้นให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตได้เร็วขึ้น ผลผลิตก็จะเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ซึ่งปุ๋ยโดยสามารถนำไปปลูกได้ทั้งพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และสามารถนำไปปลูกได้เลยโดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มเติมใดๆ โดยสามารถปลูกทั้งในกระถางหรือนำไปยกร่องเป็นแปลงปลูกก็ได้

หัวหน้าวิชาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.เพชรบูรณ์ กล่าวต่อว่า หลังจากที่ผลิตและนำออกจำหน่ายไประยะหนึ่ง ปรากฏว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่น้องๆ นักศึกษาสามารถผลิตได้ไม่ทันตามความต้องการ เนื่องจากเครื่องมือในการผลิตยังไม่พร้อม ปัจจุบันยังใช้แรงงานของนักศึกษาเป็นหลัก แต่ถ้าหากมีเครื่องมือที่พร้อมเชื่อว่า จะสามารถผลิตให้ได้ทันความต้องการอย่างแน่นอน

ด้าน นางสาวปิยธิดา พ่ายผา นักศึกษาสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการผลิตพืช ชั้นปีที่ 3 เปิดเผยว่า ตัวเองและเพื่อนๆ ได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมนี้มาช่วยกันทำดินพร้อมปลูก เพื่อให้ทันกับความต้องการของผู้ที่สนใจ เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ เพื่อที่จะหารายได้เป็นทุนสำหรับค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาในเทอมต่อไป หากท่านใดที่ซื้อดินพร้อมปลูกของพวกเราไปแล้ว นอกจากจะได้ดินไปปลูกพืชปลูกต้นไม้ที่มีคุณภาพแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พวกเราด้วย

สำหรับดินพร้อมปลูกที่นักศึกษาได้ช่วยกันผลิตมีขนาดถุงละ 5 ลิตร ราคาถุงละ 20 บาท แต่ถ้าซื้อ 6 ถุงจะคิดเพียง 100 บาทเท่านั้น ซึ่งรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ท่านใดที่สนใจจะซื้อไปปลูกเอง หรือจะเป็นตัวแทนนำไปจำหน่าย สามารถติดต่อได้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08-1349-4274.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง