ปราจีนบุรีนำร่องผุดศูนย์ “บริหารจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนท่าหิน”

นายณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธาน เปิดศูนย์บริหารและจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนท่าหิน ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ชุมชน การมีส่วนร่วมคัดแยกขยะต้นทางการลดปริมาณขยะ และสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลให้แก่ชุมชน


ศูนย์บริหารและจัดการขยะชุมชนท่าหินนับเป็นแห่งที่3 ของประเทศไทยที่บริษัท พีพีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุน เพื่อเป็นจุดศูนย์กลางของจังหวัดปราจีนบุรีในการรับซื้อและรวบรวม ขวดขยะพลาสติก จากประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง นำมาคัดแยกช่างน้ำหนัก และบันทึกข้อมูลบีบอัดก้อน ขยะพลาสติกด้วยเครื่องไฮดรอลิคและรวบรวมขนส่งขยะอัดก้อนส่งไปจำหน่ายยังบริษัท เอ็มวิโค จำกัด โดยบริหารจัดการและแบ่งปันผลประโยชน์ภายใต้คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่าหิน

ซึ่งในปัจจุบันเทศบาลตำบลกบินได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัด เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรีและชุมชนต่างๆ เพื่อขายขวดขยะพลาสติก เป็นวัตถุดิบให้กับศูนย์บริหารและจัดการขยะขยะรีไซเคิลชุมชนท่าหิน และต่อไปยังมีแนวทางต่อยอดขยายผล ยอดขยายไปยังหน่วยราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนอื่นๆทั้งในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี และอำเภออื่นๆในจังหวัดปราจีนบุรี


ศูนย์การบริหารจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนท่าหิน จะรับซื้อขยะพลาสติกจากประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงมาทำการคัดแยกและบีบอัดก้อนขยะพลาสติก ด้วยเครื่องไฮดรอลิค และนำขยะก้อนออกจำหน่ายต่อไปการขับเคลื่อนประเดิมการพัฒนาการ บริหารจัดการขยะของจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นตามโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม BBC โมเดล ให้เกิดความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยมีนายรังสรรค์บุตรเนียร์ นายก เทศมนตรีตำบลกบินทร์ กล่าวต้อนรับ นายสมเกียรติ สุสัณ พูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน

โดย….มานิตย์ สนับบุญ/วุฒิ เขียวศิริ/ปราจีนบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง