สพม.ชัยภูมิ ยกย่องเชิดชู ‘นักเรียน-ครู-ผู้บริหาร’ผลงานสร้างสรรค์ผ่านการลงมือทำจริง

สพม.ชัยภูมิ เปิดเวที “เกียรติยศ” ปี2567 อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อยกย่องเชิดชูนักเรียน ครูและผู้บริหาร ที่มีผลงานสร้างสรรค์ ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง

 

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารโดมเตชะธัมโม และหอประชุมแก้วกัลยา โรงเรียนสตรีชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ (สพม.ชัยภูมิ) เปิดเวทีเกียรติยศอย่างยิ่งใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมเผยว่า วันนี้ดีใจที่ สพม.ชัยภูมิ โดยกลุ่มนิเทศฯ ได้มีการจัดกิจกรรมวันเกียรติยศเพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัดทั้ง 37 โรง ที่มีผลงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ที่เป็นเลิศ แล้วนำผลงานมาแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นเวทีวันนี้ ขอชื่นชมที่ทางผู้บริหาร คณะครู ได้ให้ความใส่ใจต่อกิจกรรมการจัดการศึกษา กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา

จนทำให้ครู นักเรียนมีผลงานมากมายทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศอย่างมากมาก นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ. สพม.ชัยภูมิ กล่าวว่า การจัดเวที “เกียรติยศ” ครั้งนี้เป็นการนำผลงานที่เป็นเลิศแต่ละด้านของนักเรียน ครูและผู้บริหาร รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา มาแสดงพร้อมมีการถอดบทเรียนจากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมสู่การจัดการเรียนรู้ จากการดำเนินงานการจัดโครงการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมา

ซึ่งในการเปิดเวทีครั้งนี้จะจัดให้มีโชว์ผลงาน การขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง , เดี่ยวแคน, การแสดงตลก, ภาพยนตร์สั้น, การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show),โครงงานคณิตศาสตร์,การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์, การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น, การแปรรูปอาหาร,การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.“หุ่นยนต์บาสเกตบอล” ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้เห็นถึงผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการสู่สาธารณชน เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติให้แก่ โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พร้อมถอดบทเรียนเป็นฐานข้อมูลในระบบเพื่อการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 500 คน

ด้านนักเรียนโรงเรียนคอนสารวิทยา (น.ส.จินดาวรรณ/นายเศรษฐพงษ์ กีรติพลพงษ์/นายนวพล ซ้ายสุข) แชมป์หุ่นยนต์ 6 เหรียญทอง ระดับพื้นฐาน,ระดับกลางและระดับสูงทั้ง ม.ต้นและ ม.ปลาย เล่าด้วยความภูมิใจว่า หุ่นยนต์ทุกๆตัวที่นำมาแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 ที่ผ่านมาที่เราได้แชมป์ทั้ง 66 เหรียญทอง เราได้ร่วมกันผลิตบอร์ดกันเองตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อจะนำไปผลิตเป็นหุ่นยนต์ต่างๆในแต่ละตัวที่มีความแตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะหุ่นยนต์อัตโนมัติกู้ภัย ที่พวกเราได้ผลิตจนได้แชมป์ และเราได้ร่วมกันพัฒนากันไปเรื่อยๆ โดยมีครูภาสกร หมื่นสา และครูณัฐพล ชัยแสง เป็นผู้ควบคุมฝึกสอนอย่างใกล้ชิด ล่าสุดเราไปแข่งขันในรายการ ROBOT ติด AI Thailand Championship ณ จังหวัดกาฬสินธ์ ได้อันดับ 5 แต่ที่สำคัญเลยก็คือ ทีมเราสามารถนำผลงานที่พวกเราทุ่มเทฝึกฝนจนได้แชมป์ ไปเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเทคโลยีพระเจ้าเกล้าพระนครเหนือฯ ได้อีกด้วย

ครูภาสกร หมื่นสา ครูโรงเรียนคอนสารวิทยา กล่าวว่า ในปัจจุบันเทคโนโลยีโลกได้พัฒนาไปไกลข้างหน้า จึงอยากให้ทุกๆหันมาสนใจในเรื่องนี้ อย่างผมก็เป็นครูฟิสิกส์อย่างให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์เริ่มต้นพื้นฐาน หาความชอนแล้วมาร่วมกันพัฒนา เรียนรู่อย่างมีความสุขสนุกกับการเรียน ตอนนี้นักเรียนของเราถือว่าเป็นต้นแบบการเรียนรู้เรื่องหุ่นยนต์จนสามารถเรียนรู้ต่อและเข้าศึกษาต่อในคณะะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เราชอบเราทำในสิ่งที่เราชอบ เราก็จะเกิดความรักและความสำเร็จตามมาครับ

Related posts