เปิดเกาะยาว งดเที่ยว 14 วัน หลังตรวจพบผู้เชื้อโควิดอื้อ

สตูล – นายอำเภอเมืองสตูลสั่งปิดเกาะยาว งดเที่ยว 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหม่พื้นที่ ม.1 บ้านเกาะยาว มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 จำนวนมาก

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2564 นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล ได้รับการรายงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสาธารณสุขว่าพบผู้ป่วยผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่บ้านเกาะยาว ม.1 ต.ปูยู เป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายของโรคในพื้นที่จึงได้ออกคำสั่งดังนี้

1)ให้งดการท่องเที่ยว และหยุดการเดินเรือโดยสาร จำนวน 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 64 จนถึง วันที่ 7 ตุลาคม 64 ยกเว้น กรณีการขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เดินทางเข้าออก การขนส่งขยะ สําหรับเรือ รับส่งสินค้าให้ส่งสินค้าได้เฉพาะบริเวณท่าเทียบเรือเท่านั้น พร้อมทั้งให้มีการลงทะเบียนผู้ที่เดินทางเข้าออกพื้นดังกล่าว

2)งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ทุกประเภท 3)ให้มีการลงทะเบียนและตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่ โดยกำหนดให้ใช้ท่าเรือบ้านเกาะยาว เพียงที่เดียว ในการเดินทางเข้าออก และ 4)กวดขันการปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ด้านนายอรุณ อุมาจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำ จ.สตูล พร้อมด้วยนายยาลา ใบกาเด็ม นายดลนอศักดิ์ ร่อเกตุ ปลัดอบต.ปูยู และผู้นำศาสนา ร่วมมอบถุงปันสุขโครงการ “คนสตูลจะดูแลกัน” ซึ่งเป็นโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลได้ร่วมองค์กรภาคีเครือข่ายชมรมอีหม่ามทั้ง 7 อำเภอ

สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสตูล สมาคมครูอิสลามสตูล สหกรณ์อิสลาม อิบนุเอาฟ จำกัด สหกรณ์อิสลาม อัลฮิจญ์เราะฮฺจำกัด ได้ร่วมระดมทุนในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดสตูล ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด-19 โดยการมอบถุงปันสุขครอบ จำนวน 156 ครัวเรือน นอกจากนี้นายดลรอศักดิ์ ร่อเกตุ ปลัดอบต.ปูยู รักษาราชการแทนนายกอบต.ปูยู มอบถุงยังชีพ ด้วยรักและห่วงใย จากอบต.ปูยู จำนวน 130 ถุง ให้กับตัวแทนพี่น้องบ้านเกาะยาวอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง