โฆษก ‘รทสช.’แสดงจุดยืนจะแก้รธน.ต้องไม่แตะหมวด 1 และ 2

โฆษกรวมไทยสร้างชาติ ปลุกทุกฝ่ายปกป้องรักษารัฐธรรมนูญ เคารพกติกา ชี้หากจะแก้ไขต้องทำอย่างรอบคอบ และต้องไม่แก้หมวด 1 และ 2 เป็นจุดยืนของรทสช.ตั้งแต่ต้น

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2566 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี และโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) ให้สัมภาษณ์เนื่องในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ ว่า พรรครวมไทยสร้างชาติเห็นถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญ และอยากให้มีการธำรงรักษารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไว้ เพราะเป็นฉบับที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับล่าสุด จึงอยากให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันรักษาไว้ แต่หากจะมีการแก้ไขก็ขอให้เป็นไปตามบทบัญญัติ ที่ได้มีการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

“จุดยืนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรครวมไทยสร้างชาติ เราจะไม่ให้มีการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ พรรครวมไทยสร้างชาติจะไม่แตะต้อง” โฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าว

นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า อีกจุดยืนหนึ่งของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือในส่วนของบทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชันจะต้องไม่มีการแก้ไข ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ ดังนั้นขอให้ทุกฝ่ายได้ร่วมกันรักษาและเคารพ เพราะการที่จะรักษาไว้รัฐธรรมนูญไว้นั้น ทุกคนต้องร่วมกันเคารพกติกาที่กำหนดไว้ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเคยมีรัฐธรรมนูญมาหลายฉบับ และแม้ว่าฉบับนี้จะยังไม่สมบูรณ์ที่สุด แต่การแก้ไขจะต้องอยู่บนพื้นฐานตามที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง