ชลบุรีคิกออฟฉีดวัคซีน”เอชพีวี”เด็กนักเรียนลดโรคมะเร็งปากมดลูก

ผู้ว่าฯชลบุรี Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)เด็กนักเรียนลดโรคมะเร็งปากมดลูก

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ลดป่วย ลดตายจากมะเร็งปากมดลูก ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม Kick Off พร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะครู นักเรียนโรงเรียนชลกันยานุกูล เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ในหญิงอายุระหว่าง 11-20 ปี โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีน 1 ล้านโดส ใน 100 วัน ภายใต้สโลแกน Woman Power No! Cancer “สวย เริด เชิด สู้มะเร็ง” โดยจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรม kick off การรณรงค์พร้อมกันทั้งจังหวัด และเลือกโรงเรียนชลกันยานุกูล เป็นโรงเรียนต้นแบบในการจัดกิจกรรม ภายในงานมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก วิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีดั้งเดิมและวิธีใหม่ที่ตรวจด้วยตนเอง ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสเอชพีวีในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงประมาณ 800 ราย

นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เผยว่า กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชลบุรี ที่แจ้งความประสงค์จะขอรับวัคซีน รวม 62,177 ราย แบ่งออกเป็นกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาหญิงไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงอุดมศึกษาชั้นปีที่ 2 รวมถึงหญิงไทย ที่มีอายุ 11-20 ปี ที่อยู่นอกระบบการศึกษา และตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นมา จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการฉีดแล้ว 10,307 โดส และในวันนี้ Kick off พร้อมกันทุกอำเภอ มีผู้รับวัคซีนรวม 2,400 ราย

ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี จึงขอเชิญชวนหญิงอายุระหว่าง 11-20 ปี ทั้งในระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา ที่มีความประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนเอชพีวี เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสเอชพีวีและมุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูก ให้ติดต่อสถานศึกษาหรือหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง