นครราชสีมา – PEA ปล่อยขบวนรถรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าตลาดแม่กิมเฮง มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

 

 นครราชสีมา – PEA ปล่อยขบวนรถรื้อถอนเสาไฟฟ้าบริเวณหน้าตลาดแม่กิมเฮง มุ่งพัฒนาเมืองโคราช สู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่ จุดกลับรถสวนรักษ์ แยกถนนราชดำเนิน ถ.สุรนารี  จ.นครราชสีมา นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา นางธนภัค เกิดโพธิ์คา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกันทำพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้าหน้าตลาดแม่กิมเฮง ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลา 61 ปี ของการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้มุ่งมั่นพัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง PEA จัดทำโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมในพื้นที่ 4 เมือง ประกอบด้วย เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครนครราชสีมา เมืองพัทยา และเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา PEA เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2560 และสิ้นสุดในปี 2564   รวมระยะเวลา 5 ปี เริ่มนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเมื่อเดือนกันยายน 2562 บนถนน 21 สาย รวมระยะทาง 17.37 กิโลเมตร ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,433 ล้านบาท
ปัจจุบัน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน และดำเนินการย้ายระบบจำหน่ายเหนือดินลงใต้ดิน เพื่อจ่ายไฟให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ตั้งแต่บริเวณสำนักงานการไฟฟ้าจังหวัดนครราชสีมา ถึงหน้าอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงเหลือพื้นที่รอดำเนินการรื้อถอนสายไฟฟ้า       สายสื่อสารโทรคมนาคมและเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นส่วนงานสุดท้าย ประกอบด้วยพื้นที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์สุรนารี ช่วงถนน สุรนารี ถนนโพธิ์กลาง ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ มีกำหนดการรื้อถอนระบบไฟฟ้า ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564  ในส่วนของพิธีรื้อถอนเสาไฟฟ้า จะดำเนินการรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้า บริเวณถนนสุรนารี จากแยกถนนราชดำเนิน ถึงแยกถนนบัวรอง ช่วงหน้าตลาดแม่กิมเฮง รวมระยะทางประมาณ 300 เมตร ซึ่งพื้นที่หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จนถึง ศาลหลักเมือง ที่มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเร่งดำเนินการรื้อถอนระบบไฟฟ้า และเสาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565
ทั้งนี้ การดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน PEA ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา ตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ   กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่การเป็น “โคราช มหานครไร้สาย”
#ทีมข่าวโคราช
CNT:channel news thailad “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง