ทะลักต่อเนื่อง!ทหาร ฉร.ร.14สนธิกำลังจับต่างด้าวลอบเข้าเมือง 184 คน

ตาก-ทหาร ฉร.ร.14. =ตำรวจ =ปกครอง จับ รายงานต่างด้าวลอบเข้าเมือง 184 คน

บริเวณแนวชายแดนไทย=เมียนมา อ.พบพระ จ.คาก หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 (ฉก.ร.14.) บก.ควบคุม ร้อย.ร.1413 จัดกำลังพลร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง ออกลาดตระเวน เพื่อปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในการ ลาดตระเวนจรยุทธ์ในพื้นที่ปฏิบัติการ (AO) ในพื้นที่ บ้านห้วยน้ำนัก ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นกลุ่มขบวนการนำพาแรงงานต่างด้าวฯ ลักลอบหลบหนีเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการฯ ว่ามีความพยายามที่จะลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวฯ เข้าสู่พื้นที่ตอนใน

โดยใช้เส้นทางในภูมิประเทศในพื้นที่ ต.ช่องแคบ อ.พบพระฯ – พื้นที่ชั้นใน คาดว่าจะมีการ เดินลัดเลาะป่าไปยังซอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร โดย ในระหว่างปฏิบัติภารกิจในการซุ่มเฝ้าตรวจ ได้ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนหนึ่ง เดินลัดเลาะมาตามเส้นทางในภูมิประเทศเข้ามาในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว (MU 638172) หน่วยทหารชุดจับกุมจึงได้แสดงตัว เพื่อทำการตรวจสอบ/ตรวจค้น เมื่อกลุ่มบุคคลต้องสงสัยพบเห็นเจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แยกย้ายกันวิ่งหลบหนีเข้าไปในพื้นที่ป่าละเมาะ หน่วยจึงได้กระจายกำลังเข้าทำการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลต้องสงสัยจำนวนดังกล่าว โดยสามารถควบคุมตัวได้ จำนวน 184 คน เป็นชาย 111 คน และ, หญิง 73 คน

จากการตรวจสอบพบว่า เป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงตนตามกฎหมายแต่อย่างใด หน่วยทหาร จึงได้ทำการควบคุมตัวกลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ จำนวนดังกล่าว พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติส่งมอบให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรพบพระ เพื่อประสานหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19. และดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง