ผบช.ภ.7 สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึก ภ.7 เซ่นคลัสเตอร์นักเรียนนายสิบตำรวจ

ราชบุรี -ผบช.ภ.7 สั่งเด้ง ผบ.ร้อยศูนย์ฝึกภ.7 เซ่นปล่อยปละนักเรียนนายสิบตำรวจ แอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ เวลากลางคืน จนติดเชื้อโควิด 179 นาย

จากกรณี ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) สุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจ โดยใช้ ATK ผลตรวจพบติดเชื้อ 39 นาย เมื่อวันที่ 18 พ.ย. เวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา และในวันที่19-20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ มาตรวจ RT-PCR หาเชื้ออีก 592 นาย ปรากฏว่าติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อ รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย โดยนักเรียนนายสิบที่ติดเชื้อ 8 ราย เข้ารักษาตัวที่ ร.พ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่เหลือ 171 ราย รักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี นั้น

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 25 พ.ย.64 พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงแค์ ผบช.ภ.7 เปิดเผยว่า จากการที่มีคำสั่งสั่งให้ตรวจสอบถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ใน ศฝร.ภ.7 และได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และแจ้งให้ทราบว่า จากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนนายสิบตำรวจมีพฤติกรรมแอบหนีออกนอกศูนย์ฝึกฯ ตอนเวลากลางคืน และบางกลุ่มไม่ปฏิบัติตามระเบียบของหน่วยฝึก แอบใช้โทรศัพท์ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกหรือผู้ปกครอง

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้ภ.7 พ.ต.ต.บุญส่ง สุขเหมือน ผบ.ร้อย ปค.ศฝร.ภ.7 มาปฏิบัติราชการที่ ศปก.ภ.7 จนกว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสร็จสิ้น นอกจากนี้ ยังให้ตั้งกรรมการสอบสวน ผู้ที่ปล่อยปะละเลย ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางวินัยด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง