4 องค์กรตำรวจยื่นจม.ถึงกมธ.แก้พรบ.ตำรวจหวันพ้นใต้อำนาจการเมือง

4 องค์กรตำรวจ ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงกมธ. แนะ 3 ข้อเสนอแก้ร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ ตัดคนนอกนั่ง ก.ตร. หวังหลุดพ้นอยู่ใต้อำนาจการเมือง

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2564 ที่รัฐสภา พล.ต.อ.วินัย ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ พร้อมด้วย สมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจ สมาคมพนักงานสอบสวน และชมรมเครือข่ายเพื่อนตำรวจ ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ส.ว. ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะเรื่องการปฏิรูปตำรวจ

พล.ต.อ.วินัย กล่าวว่า ทราบว่ากมธ.อยู่ระหว่างพิจารณาร่างกฎหมายตำรวจ จึงทำจดหมายเปิดผนึกเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้ตำรวจหลุดพ้นจากการอยู่ใต้อำนาจทางการเมือง โดยเสนอกมธ.พิจารณา 3 ประเด็น คือ 1.ให้คงคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ไว้

2.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) เราเสนอให้ตัดบุคคลภายนอก แล้วให้ ก.ตร. มาจากการเลือกตั้งของข้าราชการตำรวจ เพื่อความเป็นอิสระในการอำนวยความยุติธรรม และ 3.ยกเลิกข้อยกเว้นระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่ทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

“เราต้องการเห็นตำรวจ เป็นตำรวจของประชาชน เป็นตำรวจที่ดี จะได้มีความเจริญก้าวหน้า จะได้มีคนที่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรี” พล.ต.อ.วินัย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง