โควิดยังลามต่อเนื่อง!พะเยาติดเชื้ออีก 24 ราย คลัสเตอร์ใหม่ตลาดหมู่บ้าน

พะเยา-พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่อีก 24 ราย คลัสเตอร์ใหม่ตลาดในหมู่บ้าน 8 ราย คลัสเตอร์งานศพบ้านสันติสุขป่วยเพิ่ม 10 ราย เสียชีวิต 1 ราย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา วันนี้ยังคงพบผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก 24 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดทั้งหมด โดยเป็นคลัสเตอร์ตลาดในหมู่บ้าน บ้านเนินสมบูรณ์ ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ 8 ราย

ส่วน 3 คลัสเตอร์เดิม พบป่วยเพิ่ม แยกเป็นงานศพ บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง ป่วยใหม่ 10 ราย คลัสเตอร์ โรงน้ำแข็ง ตำบลลอ อำเภอจุน ป่วยใหม่ 1 ราย คลัสเตอร์ข้าราชการติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน 2 ราย และคลัสเตอร์ผู้ป่วยติดเชื้อจากเพื่อนร่วมงาน รับเหมาสแตนเลส 1 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อในครอบครัวเดียวกัน 1 ราย

ขณะที่ยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,473 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 41 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,254 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 209 ราย และศูนย์พักคอย ( Community Isolation ) อำเภอปง จำนวน 57 ราย

อย่างไรก็ตามในส่วนมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม จำนวน 1 ราย อายุ 68 ปี อยู่ภูมิลำเนา ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 รวมยอดผู้เสียชีวิตสะสมทั้งสิ้น 10 ราย

ส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 แล้ว จำนวน 274,576 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.63 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง