โคราชลุยขับเคลื่อนมาตรการ COVID free Setting รับเปิดเมือง

นครราชสีมา-นายกเล็กโคราช ติวเข้มประชาชน และผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนมาตรการ COVID free Setting รองรับการเปิดเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุน

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครนครราชสีมาร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการ COVID free Setting เพื่อรองรับการเปิดเมือง ตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้ประกาศให้มีการเปิดประเทศ สร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จึงจัด “อบรมมาตรการ COVID free Setting เพื่อการเปิดเมือง” ขึ้นที่โรงแรม เซ็นเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21 โคราช โดยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนครราชสีมา

นายประเสริฐฯ กล่าวอีกว่า “ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่ 2 Thailand Biennale , Korat 2021 จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ มีศิลปินชาวไทยและชาวต่างชาติ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงาน ถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวตอบสนองนโยบาย โดยใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยพื้นที่จัดงานส่วนหนึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ จึงเร่งขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมตามกลยุทธ์การเปิดเมือง ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครราชสีมาให้สอดคล้องกัน

ประเสริฐ บุญชัยสุข นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา

ด้วยการเร่งรัดฉีดวัคซีนต้านโควิด 19 ให้ครอบคลุมสูงสุด โดยกำหนดให้มี COVID free Area ในเขตเทศบาลนครฯ หลายจุด ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดฯ , อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี , วัดศาลาลอย , โรงแรม 62 แห่ง , ห้างสรรพสินค้า 7 แห่ง (The Mall, Central ,Terminal 21 .Lotus ,Big C) , ตลาด 3 แห่ง คือที่ ตลาดนัดเซฟวัน ,ตลาด Rn Yard และตลาดไนท์บ้านเกาะ ซึ่งเทศบาลนครฯ มีนโยบายขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองโคราช และเพื่อสร้าง “องค์กรปลอดโควิด” สำหรับสถานประกอบการต่างๆ เช่น ผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรมร้านทอง และผู้ประกอบการรายย่อยอื่นๆ ด้านกีฬา ด้านสุขภาพ และความงาม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ ได้จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์ม มาฉีดให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับเร่งรัดค้นหา และเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เชิงรุกในพื้นที่ระบาดและพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ด้วยมาตรการตรวจ ATK เชิงรุก กับทำ Active Case Finding และดำเนินมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเข้มข้นในกลุ่มผู้ป่วยใหม่ เพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ เข้าร่วมดำเนินมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting และป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล Universal Prevention เพื่อให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม รองรับการเปิดเมืองโคราช กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและนักลงทุนที่จะเข้ามาในจังหวัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง