คลัสเตอร์นักเรียนนายสิบตำรวจติดโควิดเกือบ 200 นาย-ส่งรักษารพ.แล้ว 8 ราย

ราชบุรี-ตำรวจภูธรภาค 7 แจงแล้ว หลังนักเรียนนายสิบ ติด ‘โควิด’ เกือบ 200 คน รักษาที่ รพ.แล้ว 8 ราย พร้อมกักตัวทั้งหมดถือเป็นกลุ่มเสี่ยง วางแผนรับมือ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.2564 ตำรวจภูธรภาค 7 ได้ออกมาชี้แจง หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่พบเชื้อในกลุ่มของนักเรียนนายสิบตำรวจของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 (ศฝร.ภ.7) เมื่อวันที่ 19 – 20 พ.ย.นั้น โดยระบุว่า ขอชี้แจงว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 21.00 น. ศฝร.ภ.7 ได้สุ่มตรวจเชื้อนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีอุณหภูมิสูงผิดปกติหรือมีอาการเจ็บคอ แน่นหน้าอก โดยใช้ชุดตรวจ ATK

ซึ่งผลการตรวจแสดงผลติดเชื้อรวม 39 นาย และในวันที่ 19–20 พ.ย.64 ทีมเจ้าหน้าที่ รพ.ปากท่อ ได้เข้ามาดำเนินการตรวจ RT-PCR หาเชื้อรวมทั้งสิ้น 592 นาย ผลปรากฏว่า นักเรียนนายสิบตำรวจ 561 นาย ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัว 14 คน ติดเชื้อ 3 คน ครูฝึกและตำรวจรักษาการณ์ 17 นาย ไม่พบเชื้อแต่อย่างใด รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย

จากนั้นในวันที่ 20 พ.ย.64 ตำรวจภูธรภาค 7 ประชุมหารือกับ สสจ.ราชบุรี, ผอ.รพ.ปากท่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ ดังนี้ 1.ให้บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาใน แต่ละระดับ

2.ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ต้องจัดสถานที่กักตัวให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3.ระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทิ้ง และเวลากำจัดไม่ให้ตรงกับขยะปกติ, 4.วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจ, 5.ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ

6.เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น, 7.ตรวจหาเชื้อซ้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด และ 8.ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7

โดยในวันที่ 21 พ.ย.64 โรงพยาบาลปากท่อ และ ศฝร.ภ.7 ได้นำรถ X-RAY เข้ามาตรวจปอดของ ผู้ติดเชื้อเพื่อประเมินการรักษาในแต่ละราย และได้เตรียมพร้อมรถรับ-ส่ง ผู้ที่มีอาการที่ต้องพบแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือพักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศฝร.ภ.7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผลต่อไป

ตำรวจภูธรภาค 7 มีความห่วงใยในความปลอดภัยของกำลังพล ได้ติดตามและกำชับการแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โรงพยาบาล ในพื้นที่และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติในทุกขั้นตอน เพื่อให้บุตรหลาน ของท่านได้รับการรักษาพยาบาลและดูแลอย่างดีที่สุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง