ผู้ประกอบการเลี้ยงม้าแข่งโคราชเฮ ผู้ว่าฯจ่อเปิดสนามแข่งม้า

นครราชสีมา – ผู้ประกอบการเลี้ยงม้าแข่งโคราชเฮ ผู้ว่าฯรับเรื่องหารือที่ประชุมมาตรการเปิดสนามแข่งม้า

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.64 ที่ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายสุนทร สุวรรณชาติ อุปนายกสมาคมผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงม้าแข่ง จังหวัดนครราชสีมา เข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงม้าแข่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีความต้องการให้ทางจังหวัดนครราชสีมา อนุญาตให้มีการจัดการแข่งขันม้าเพื่อเป็นช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงม้าแข่ง โดยอ้างถึงคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเรื่องแนวทางปฏิบัติของสถานที่และกิจกรรมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับกิจกรรมการเล่นหรือแข่งขันชนไก่ กัดปลา แข่งม้า ชนโค ชกมวย และแข่งนก ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ซึ่งมีการประกาศผ่อนคลายมาตรการจากทาง ศบค. เมื่อวันที่ 17 พ.ย.64 ที่ผ่านมา

โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงม้าแข่งต้องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่รอบแรกที่มีการระบาด โดยมีการสั่งปิดสนามแข่งม้าทำให้ผู้ประกอบการที่เลี้ยงม้าแข่งได้รับผลกระทบขาดรายได้จาการเลี้ยงมาสำหรับแข่งขัน อีกทั้งยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคกาฬโรคม้าแอฟริกาทำให้มีม้าแข่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ล้มตายเป็นจำนวนมากทำให้ผู้ประกอบการ โดยในเบื้องต้นทางผู้ว่าฯได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วพร้อมนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาเพื่อหารือถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 ในการที่เปิดสนามม้าเพื่อทำการแข่งขันต่อไป.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง