ในหลวง-พระราชินีโปรดเกล้าฯภัตตาหารพระราชทานวัดบางพลีใหญ่กลาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯโปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.ปณต แสงเทียน ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เป็นผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พล.ท.ปณต แสงเทียน ปฏิบัติหน้าที่ รองอธิบดีกรมบังคับการสำนักพระราชวัง เป็นผู้เชิญภัตตาหารพระราชทานและเครื่องสังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง ณ อุโบสถวัดบางพลีใหญ่กลาง ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง