คลัสเตอร์งานศพ-งานบุญกฐิน!ปราจีนบุรีติดเชื้อโควิดรายใหม่อีก 83 ราย

ปราจีนบุรี – ผู้ติดเชื้อใหม่ 83 ราย มาจากคลัสเตอร์งานศพ-งานบุญกฐิน ใครสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแล้วมีอาการ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่รพ.สต.

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ เมษายน 2564 จังหวัดปราจีนบุรี ณ วันที่ 20 พ.ย.64 พบผู้ติดเชื้อระลอกเมษายน 2564 เพิ่ม จำนวน 83 ราย สะสมรวม 24,472 ราย ผู้ติดเชื้อ จำนวน 83 ราย รายที่ 24,390-24,472 หากท่านใดสงสัยว่า สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 83 ราย ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต. หรือไป รพ.ใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยง

ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ อ.เมืองปราจีนบุรี จำนวน 4 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอกบินทร์บุรี จำนวน 27 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอนาดี จำนวน 18 ราย /ผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอบ้านสร้าง จำนวน 1 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอประจันตคาม จำนวน 4 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่อำเภอศรีมหาโพธิจำนวน 15 ราย

ส่วนอำเภอที่ไม่ติดเชื้อคืออำเภอศรีมโหสถ และผู้ติดเชื้อนอกจังหวัดรายใหม่ จำนวน 14 ราย ส่วนผู้ติดเชื้อรายใหม่เชื่อโยงคลัสเตอร์บริษัท CANON จำนวน 13 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำนวน 8 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์งานศพ บ้านวังขอน อ.นาดี จำนวน 6 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัทไฮเออร์ จำนวน 3 ราย เชื่อมโยง บริษัท LATA STONE จำนวน 1 ราย เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ยาโน่ อีเลคทรอนิคส์ จำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 29 ราย บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ผู้ป่วยนอกเขตเข้ามาตรวจและรักษา จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์ ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโชคจำนวน 17 ราย ผู้ติดเชื้อรายใหม่ส่วนใหญ่มาจากงานศพและงานบุญกฐิน จับตาดูคลัสเตอร์ใหม่วันลอยกระทงที่ผ่านมา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง