โควิดโคราชเชื้อกระจายสู่ครอบครัวพุ่ง ลามสถานศึกษา ครูติดแล้ว 2-นร.อีก 66 ราย

นครราชสีมา-โควิดระบาดเป็นคลัสเตอร์ลดลง แต่เชื้อกระจายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่สถานศึกษาทั้งจังหวัด พบนักเรียน 66 ราย ครู 2 ราย ติดเชื้อ เข้มป้องกันควบคุม

เมื่อวันที่ 20 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงว่า จังหวัดนครราชสีมา พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยหลังเปิดภาคเรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่เปิดการเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออย่างเข้มข้น แต่เริ่มมีรายงานจากศูนย์บัญชาเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดนครราชสีมา ว่า พบครู นักเรียนในสถานศึกษาบางแห่งติดเชื้อโควิด 19 ทั้งโรงเรียนระดับประถม และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จนต้องปรับรูปแบบกลับไปเรียนออนไลน์ชั่วคราว และปิดพื้นที่ทำความสะอาด ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน

ข้อมูลเบื้องต้น จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า การเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ของสถานศึกษา ทั้งในและนอกระบบของรัฐและเอกชน ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 1,713 แห่ง มีสถานศึกษา 1,227 แห่ง ที่เปิดการเรียนการสอน On Site และ On Line ตั้งแต่เปิดภาคการศึกษาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นมา ตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้มีการขออนุญาตคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ตามขั้นตอน ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ในสถานศึกษา มีรายงานล่าสุดว่า มีนักเรียนติดเชื้อแล้ว 66 ราย และมีครูสอนติดเชื้ออีก 2 ราย ซึ่งได้มีหนังสือกำชับไปยังสถานศึกษาทุกแห่งให้เตรียมแผนเผชิญเหตุ และประเมินความเสี่ยงเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ขณะเดียวกันที่ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ ได้แจ้งว่า มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ยังไม่เปิดเรียน On Site และขณะนี้ ได้ผ่านการตรวจความพร้อมตามมาตรการเรียบร้อยแล้ว โดยแจ้งรายงานขอเปิดเรียนแบบ On Site ในช่วงสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 มีโรงเรียน 11 แห่ง ที่ผ่านการตรวจประเมินฯ และพร้อมจะเปิดเรียน On Site ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายนนี้ โดยเป็นโรงเรียน อ.สูงเนิน 3 แห่ง , อ.สีคิ้ว 3 แห่ง และ อ.ปากช่อง 5 แห่ง ส่วนในเขต อ.เมืองนครราชสีมา มีวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา หรือ ATEC (เอเทค) ผ่านการตรวจความพร้อมแล้วเช่นกัน แจ้งจะเปิดเรียน On Site ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564

อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาทุกแห่ง ยังต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะเปิดเรียนแบบ On Site หรือ On Line ก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่รระบาดของโควิด 19 ในภาพรวมทั้งจังหวัด พบว่า การระบาดเป็นคลัสเตอร์ใหม่จะลดลง แต่จากการค้นหาเชิงลึกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบเชื้อกระจายไปติดคนในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น จึงต้องจับตาเฝ้าระวังนักเรียนและบุคลากร เป็นพิเศษ เพราะอาจรับเชื้อมาจากคนในครอบครัวหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในชุมชน แล้วนำเชื้อมาแพร่กระจายในสถานศึกษาได้ จะต้องช่วยกันตรวจสอบและระมัดระวังอย่างเข้มข้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง