โคราชฟื้้นประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ใกล้สูญหาย

นครราชสีมา – ผู้ว่าฯโคราชนำชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมนาวาน สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่ใกล้สูญหาย กระตุ้นใช้การลงแขกเกี่ยวข้าวลดต้นทุนการทำนา

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีสืบสานประเพณีเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนาบุญ สถาบันพัฒนาชาวพุทธ บ้านสระตาราช ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็น กิจกรรมประเพณี นาวาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของพี่น้องชาวตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา

ในการร่วมใจกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวที่มีมาแต่โบราณ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องเกษตรกร รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนในการเก็บเกี่ยวข้าวของเกษตรกร โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวตำบลจอหอ ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว บนเนื้อที่ 7 ไร่ ในครั้งนี้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “นาวาน” เพราะเป็นการไหว้วานกันมาช่วยเกี่ยวข้าว ถือว่าเป็นประเพณีไทยที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจ ที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสังคมในอดีต สำหรับคนอีสาน การลงแขกเกี่ยวข้าวหมายถึงน้ำใจที่ผู้คนในชุมชนมอบให้กัน เพื่อช่วยเหลือกันด้านแรงงาน ไม่มีค่าจ้าง ตอบแทนมีเพียงน้ำใจเลี้ยงข้าวปลาอาหารที่หาได้ในชุมชน หมุนเวียนกันไปจากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง

ปัจจุบันประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวนับวันจะสูญหายไป เนื่องจากเกษตรกรสมัยใหม่นิยมใช้เครื่องทุ่นแรง ใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตรแทนการใช้แรงงานคน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวการไหว้วานกันในชุมชนกำลังจะหายไปจากสังคมชาวนา อีกทั้งการลงแขกเกี่ยวข้าวยังช่วยลดต้นทุนการทำนาให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับข้าว ในพื้นที่ 7 ไร่ ที่พี่น้องชาวตำบลจอหอร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวในครั้งนี้ คาดว่าจะได้ปริมาณข้าว ประมาณ 3 ตัน ประชาชนได้มีความเห็นว่าจะเก็บไว้สำหรับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ทุกข์ยาก ผู้ป่วย และผู้ที่ประสบภัยต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง