รพ.สมุทรปราการหล่อพระพุทธรูปปาง“สะดุ้งมาร”ถวายเป็นองค์พระประธานศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด

สมุทรปราการ-โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถือฤกษ์ดี ๐๙.๐๙ น. หล่อพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร”เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่​ ๑๘​ พฤศจิกายน​ พ.ศ.๒๕๖๔​โรงพยาบาลสมุทรปราการ ถือฤกษ์ดี ๐๙.๐๙ น. หล่อพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร”เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีที่บริเวณลานจอดรถด้านหลัง โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาส วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี เป็นองค์ประธานเททองหล่อจุดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการหล่อหลอมพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร” ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว โดยทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูป ขึ้น เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญ ณ วัดหินดาด ได้กราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลในชีวิต

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ,พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ เดินทางมาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย จุดธูปปักที่เครื่องสังเวยพราหมณ์บูชาฤกษ์ และอ่านโองการ (บวงสรวงสังเวย) หลังจากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะแพทย์พยาบาล รพ.สมุทรปราการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปโรงพยาบาลสมุทรปราการ ถือฤกษ์ดี ๐๙.๐๙ น. หล่อพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร”เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่บริเวณลานจอดรถด้านหลัง โรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาส วัดบางพลีใหญ่กลาง อ.บางพลี เป็นองค์ประธานเททองหล่อจุดและมวลสารศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใช้ในการหล่อหลอมพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร” ขนาดหน้าตัก ๕๙ นิ้ว โดยทางโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันจัดสร้างพระพุทธรูป ขึ้น เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ญาติโยมที่เข้ามาทำบุญ ณ วัดหินดาด ได้กราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลในชีวิต

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ นายวรเทพ สกุลพิชัยรัตน์ อัยการศาลสูงจังหวัดสมุทรปราการ ,พ.ต.อ.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว

ทั้งนี้ นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ เป็นประธานประธานจุดธูปเทียนบูชาฤกษ์หน้าโต๊ะเครื่องสังเวย จุดธูปปักที่เครื่องสังเวยพราหมณ์บูชาฤกษ์ และอ่านโองการ (บวงสรวงสังเวย) หลังจากนั้นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะแพทย์พยาบาล รพ.สมุทรปราการและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวต่อไปโรงพยาบาลสมุทรปราการ ถือฤกษ์ดี ๐๙.๐๙ น. หล่อพระพุทธรูปปาง “สะดุ้งมาร”เพื่อนำถวายเป็นองค์พระประธานในศาลาการเปรียญแก่วัดหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง