ชัยภูมิ-ทม.เปิดประชุม​สภาฯงบปี 65 กว่า 433 ล้านบาท ผ่านฉลุยเดินหน้าแก้ไข-พัฒนาตามที่เคยสัญญา

ทม.เปิดประชุม​สภาฯงบปี 65 กว่า 433 ล้านบาท ผ่านฉลุยเดินหน้าแก้ไข-พัฒนาตามที่เคยสัญญา

24 ก.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าหลัง (23) ​ที่ผ่านมา  ที่ห้องประชุมสภาเทศบาล​เมืองชั​ยภูมิ​ ชั้น 3 เทศบาลเมืองชัยภูมิ  ได้มีการจัดประชุมสภาสมัยสามัญ​ สมัยที่3 ประจำปี2564 ครั้งที่2เพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายรับ​รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ใน วงเงิน 433, 299, 400บาท
 

โดยมีนายทนงศักดิ์​ คณะเจริญ ประธานสภาทำหน้าที่ประธานการประชุม มีนายธี​วรา​ วิ​ต​นากร​นายก​เทศมนตรี​เมือง​ชัยภูมิ​และ​ทีมบริหารพร้อมด้วยสมาชิก​สภา​เทศบาล​จำนวน16คนขาดประชุม1คน ในการร่างงบประมาณ​รายรับ​รายจ่าย​ประจำปี2565ในครั้งนี้

เมื่อประธานเปิดประชุมสภาวาระที่1ร่างงบประมาณ​รายรับรายจ่าย​ประจำปี2565ได้มีสมาชิก​สภาเทศบาล​สลับกันอภิปราย​เรื่องการจัดสรรงบประมาณ​ของปี2565ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควรและกระจาย​งบประมาณ​ไปไม่ทั่วถึงทุกชุมชน​โดยเฉพาะสาธารณูป​โภค​ได้แค่บางชุมชน​เท่านั้น
ใช้เวลาอภิปราย​เกือบ8ชั่วโมงจึงมีการลงมติแบบลับเมื่อเลา19.30น.ที่ประชุม​ส่วนมาก​่เห็นชอบ​ผ่านงบประมาณ​รายรับ​รายจ่าย​ประจำปี 2565 ด้วย คะแนน​เสียง​13 เสียงไม่เห็นด้วย 2เสียง งดออกเสียง​1เสียง ก่อนที่จะมีการพิจารณาวาระ​2,3,4ต่อไป
และประธานให้สมาชิก​สภา​เทศบาล​เสนอตั้งกรรมาธิการ​แปรญัตติ​เพื่อรับร่างงบประมาณ​ปี2565เพื่อเสนอให้นายกฯเพื่อแก้ไขก่อนที่จะนำร่างงบประมาณ​ปี2565เพื่อประชุมสภา​รรับร่างในวันที่28ก.ย.2564​เพื่อให้ที่ประชุมเห็นชอบบังคับใช้ร่างงบประมาณ​รายรับ​รายจ่าย​ประจำปี​2565ต่อไป
ขณะที่ทางด้านนายธี​วรา​ วิ​ต​นากร​  นายก​เทศมนตรี​เมือง​ชัยภูมิ  ​กล่าวก่อนปิดประชุม​หลังงบประมาณ​ปี​2565 ผ่านสภาด้วยคะแนน​เสียง​13เสียงไม่เห็นด้วย ​2เสียง งดออกเสียง ​1เสียง ทั้งได้กล่าวขอบคุณ​สมาชิก​สภา​เทศบาล​ที่ลงมติเห็นชอบร่างงบประมาณ​ปี 2565 และเจ้าหน้าที่​เทศบาล​ทุกคนที่ครั้งนี้เป็นมิติใหม่​ที่มีการใช้เวลาอภิปราย​ที่ยาวนานแต่เป็นเรื่องที่ดีหลังงบประมาณ​ผ่านสภาเรียบร้อย​รับรองเงินงบประมาณ​ที่จะนำไปพัฒนา​บ้านเมืองตามเจตนารมณ์​ที่เคยหาเสียง​ไว้ยอมรับ​ว่างบประมาณ​ที่มีจำกัดแต่จะบริหารให้ประชาชนได้รับ​ประโยชน์​สูงสุด​ถึงแม้จะมีเวลาในการทำงานยังไม่ถึง​4 เดือน การจัดสรร​งบประมาณ​ในปีแรกเกี่ยวกับสาธารณูปโภคอาจจะยังไม่ทั่วถึงถ้างบประมาณ​ปี2566 จะไม่ให้เกิดป​ัญหาอย่างนี้อีกและภายใน 4ปีที่บริหารถนนทุกสายในเขตเทศบาล​จะไม่มีถนนลูกรัง​อย่างแน่นอน​อีกด้วย//
CNT:ch-newsthailand รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment