หอการค้าชัยภูมิร่วมถกขับเคลื่อนเศรษบกิจกลุ่มอีสานตอนล่าง

ชัยภูมิ-ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมสัมมนาเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1 และ อีสานตอนล่าง 2 ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 18.00 น. ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ (นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 1 และ อีสานตอนล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

ข่าวที่เกี่ยวข้อง