เอาจริง!”ดีอีเอส” เตือนขาย-นำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า โทษสูงสุดคุก 10 ปี ปรับ 600,000 บาท

ดีอีเอส เตือนขาย-นำเข้า บุหรี่ไฟฟ้า โทษสูงสุดคุก 10 ปี ปรับ 600,000 บาท เผยปิดกั้นเว็บไซต์จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์แล้ว 76 เว็บ

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ ขอเตือนว่า กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้า มีความผิดตามกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฯ ที่มีโทษจำคุก 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 600,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจผิดกฎหมายอีกหลายฉบับ ได้แก่

1.กรณีผู้นำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าฯ ประกอบประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2557 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของราคาสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับ และยังเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.กรณีผู้ครอบครองหรือรับไว้ซึ่งบุหรี่ไฟฟ้า เป็นความผิดฐาน ช่วยซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ หรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนรู้ว่าเป็นของที่เข้ามาในราชอาณาจักร โดยยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ศุลกากรฯ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับเป็นเงิน 4 เท่าของราคาของซึ่งได้รวมค่าอากรเข้าด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ

3.บุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ ตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ดังนั้น การสูบบุหรี่ไฟฟ้าในเขตปลอดบุหรี่ จึงมีความผิด ตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปิดกั้นเว็บไซต์ที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์ไปแล้ว 76 URL

ข่าวที่เกี่ยวข้อง