สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนฯพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยปทุมธานี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 18 พ.ย.2564 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมธานี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โปรดให้ นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 300 ชุด มอบให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี

พ.ต.อ นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี นายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดเทพสรธรรมาราม (บายตึ๊กเจีย) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของ อำเภอเมืองปทุมธานี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ ตำบลบางปรอก จำนวน 600 ครัวเรือน ตำบลบางหลวง 85 ครัวเรือน ตำบลบางเดื่อ 100 ครัวเรือน ตำบลบางคูวัด 170 ครัวเรือน ตำบลบางขะแยง 200 ครัวเรือน . ตำบลบ้านกระแชง 120 ครัวเรือน ตำบลบ้านกลาง 320 ครัวเรือน ตำบลบางกะดี 360 ครัวเรือน ตำบลบ้านใหม่ 315 ครัวเรือน ตำบลบ้านฉาง 100 ครัวเรือน รวม 10 ตำบล 29 ชุมชน 25 หมู่บ้าน 2,405 ครัวเรือน

โดยทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว
สำหรับในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี มีบ้านเรือนในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 315 ครัวเรือน

จากนั้นได้เดินทางไปมอบสิ่งของพระราชทานให้ นางรำพึง นอมดี นางมะลิ ขันมณี และ นางสาวศิริพร สุขอ้น ซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางมารับสิ่งของพระราชทานได้ถึงบ้าน

นายวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงโปรดให้กระผม และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 300 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น ทรงห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัย และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มีขวัญและกำลังใจ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง