หมอเหิม ห่วงสตรียกระดับจัดเครื่องระดับสากลตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี

 

ชัยภูมิ-“หมอเหิม”ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ ห่วงสุขภาพสตรียกระดับจัดเครื่องระดับโลกตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี

 

 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น3 โรงพยาบาลชัยภูมิ นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยแพทย์-พยาบาล นักศึกษาคณะแพทย์ ประชาชนกลุ่มสตรีผู้เข้ารับการตรวจ ร่วมเปิดศูนย์ตรวจมะเร็งปากมดลูก ในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA โดยมีนพ.เอกภพ นันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ชัยภูมิ

และเจ้าหน้าที่พยาบาล กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม คอยให้การต้อนรับให้การบริการ ซึ่งโครงการตรวจเพื่อเปิดให้กลุ่มสตรีในพื้นที่ชัยภูมิได้มีโอกาศได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก HPV DNA และได้เข้าถึงการรักษาได้อย่างทันทวงทีทั้งยังถึงได้ว่าเป็นศูนย์แห่งแรกของจังหวัดอีกด้วย

ด้านนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ เผยว่า“มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาสำหรับสุขภาพหญิงไทย เป็นมะเร็งที่พบอันดับ 3 ของหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ สำหรับจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 50 กว่ารายในปี 2564 ในอนาคตวางเป้าหมายไว้ว่ามะเร็งปากมดลูกจะลดลงเนื่องจากมีการตรวจคัดกรองด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการตรวจด้วย HPV DNA testing

เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ทางโรงพยาบาลชัยภูมิสามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่รอยโรคก่อนเป็นมะเร็งเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็ง จึงขอเชิญชวนสตรีชาวชัยภูมิ อายุตั้งแต่ 30-60 ปี เข้ารับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ฟรีทุกสิทธิ์ ได้ที่ห้องตรวจนรีเวช โรงพยาบาลชัยภูมิ ทุกวันเวลาราชการ และในอนาคตจะขยายบริการไปสู่ระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้อย่างทั่วถึง

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในครั้งนี้ เนื่องจากทางกระทรวงฯได้เล็งเห็นก่อนมีนโยบายให้ช่วยป้องกัน รักษา ดูแล สตรีในพื้นที่ให้ได้รับคุณภาพ พลานามัย และชีวิตที่ดีปลอดจากโรคดังกล่าว ทั้งยังเพื่อให้ประชาชนในกลุ่มสตรีได้เข้าถึงการตรวจรักษาใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางไปตรวจไกลต่างจังหวัดเหมือนเช่นเคยอีกแล้ว

โดยกระบวนการหรือวิธีในการตรวจโดยเครื่องตรวจชั้นนำเรียกได้ว่าในขณะนี้ทั้วโลกใช้กัน ด้วยวิธี HPV DNAเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการค้นหาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ได้ตั้งแต่ในระยะก่อนการเป็นมะเร็ง โดยเบื้องต้นกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลชัยภูมิ และประชาชนสตรีในเขตพื้นที่ อำเภอเมืองชัยภูมิ ฟรี ทั้งยังพร้อมต่อยอดไปสู่ระดับชุมชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจได้อย่างทั่วถึงต่อไป

ซึ่งหากมีผู้ที่สนใจจะเข้ารับการตรวจสามารถเข้าติดต่อได้ที่ ห้องตรวจนรีเวช ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งมีนพ.เอกภพ นันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ชัยภูมิและพยาบาลผู้เชี่ยวชาญคอยให้การต้อนรับพร้อมให้บริการด้วยความยินดีกด้วย

นพ.ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น ผอ.รพ.ชย.

ขณะที่นพ.เอกภพ นันทวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม รพ.ชัยภูมิ ได้กล่าวรายงานว่า มะเร็งปากมดลูกยังคงเป็นปัญหาสำหรับสุขภาพหญิงไทย เป็นมะเร็งที่พบอันดับ 3 ของหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งตับ สำหรับจังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 50 กว่ารายในปี 2564 ในอนาคตวางเป้าหมายไว้ว่ามะเร็งปากมดลูกจะลดลงเนื่องจากมีการตรวจคัดกรองด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการตรวจด้วย HPV DNA testing เมื่อตรวจพบความผิดปกติ ทางโรงพยาบาลชัยภูมิสามารถให้การรักษาได้ตั้งแต่พบเชื้อโรคมะเร็งทันที

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง