10 มาตรการ คุมเข้มจัดลอยกระทงป้องโควิด งดขายแอลกอฮอล์

กรมอนามัยออก 10 มาตรการ จัดลอยกระทง คุมเข้มโควิด ย้ำในงาน ต้องงดขายแอลกอฮอล์ แสดงมหรสพได้ แค่ต้องห่างกัน 1 เมตร งดจับมือ แตะต้องตัว

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยแถลงข่าวจัดลอยกระทงปลอดภัยจากโควิด ว่า งานลอยกระทงส่วนใหญ่จัดในพื้นที่โล่งแจ้ง จึงขอเน้นย้ำ 10 มาตรเข้มคุมโควิด-19 โดยหากมีการเตรียมการ ดำเนินการ และควบคุมกำกับเป็นไปตามมาตรการอย่างเข้มข้น ก็สามารถจัดได้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชน ผู้คนที่เกี่ยวข้อง และสาธารณะโดยรวม

โดยมาตรการแรก ต้องเน้นย้ำจุดเข้าออกทางเดียว จะได้ควบคุมการลงทะเบียนด้วยไทยชนะหรือสมุด มีการคัดกรองอุณหภูมิและความเสี่ยงครบถ้วน 2.สถานที่จัดงานควรเลือกสถานที่ไม่แออัด มีการระบายอากาศได้ดี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งอยู่แล้ว หากจัดพื้นที่ปิด ต้องมีระบบระบายอากาศที่ดี ลดเสี่ยงการแพร่ระบาดของคนไปรวมกัน

3.มีห้องน้ำเพียงพอ ทำความสะอาดทุก 1 ชั่วโมง มีจุดล้างมือและเจลแอลกอฮอล์บริการ เพราะห้องน้ำมีจุดพื้นผิวสัมผัส หากมีผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ แม้จำนวนไม่มาก แต่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อบริเวณผิวสัมผัส คนมาใช้บริการอาจติดเชื้อบริเวณมือไปสัมผัสใบหน้าตัวเองทำให้ติดเชื้อตามมา 4.การเว้นระยะห่างของร้านค้า บูธที่ออกร้าน โต๊ะที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร

5.ขอความร่วมมือผู้จัดกระจายจุดลอยกระทง และมีผู้ควบคุมไม่ให้เกิดความแออัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งพบมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำจากการไปลอยกระทงทุปกี หากดำเนินการได้ก็จะปลอดภัยทั้งจากโควิดและอุบัติเหตุทางน้ำ 6.การแสดงทางวัฒนธรรม มหรสพ จัดได้ เว้นระยะห่าง 1 เมตร ไม่ตะโกน ไม่จับมือ สัมผัสใกล้ชิดกัน

7.แผงลอย พาหนะที่มาจำหน่ายอาหาร ขอให้ปฏิบัติตรามมาตรการและขอความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่เป็นสาเหตุทำให้ดื่มจนขาดสติ ทะเลาะวิวาท อาจนำมาสู่การไม่ปฏิบัติตามมาตรการ เสี่ยงแพร่ระบาดของโรค 8.ผู้จัดงาน ผู้ขายอาหาร และนักแสดงต้องได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ 9.ผู้เข้าร่วมงานปฏิบัติตามมาตการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา และ 10.ผู้จัดงานมีการกำกับการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ขอยืนยันว่าสามารถจัดงานได้ ถ้าวางมาตการ ควบคุมกำกับให้ปฏิบัติตามเข้มงวดเคร่งครัด ประชาชนตระหนักป้องกันตนเอง ร่วมมือในการปฏิบัติมาตรการ ก็จะสามารถร่วมงานลอยกระทงที่เป็นประเพณีสำคัญได้ปลอดภัยจากโควิด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง