นอภ.เมืองชัยภูมิเร่งตรวจคัดกรองบุคลลากรทางการศึกทุกคนก่อนเปิดเทอม

ชัยภูมิ : นายอำเภอเมืองชัยภูมิเร่งตรวจคัดกรองบุคลากรทางการศึกษาทุกคน แบบATK หวังเปิดเรียนแบบOnsite เขตเมืองครบทุกโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงายว่า นายอนุชา เจิรญรักษ์ นายอำเภอเมืองชัยภูมิ รับนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ให้ประชาชนผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนป้องกันการติดโควิด-19ให้ครบ 2 เข็มให้มากที่สุดหรือครบทุกคนได้ยิ่งดี และต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen Test Kit หรือ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้นำเชื้อโควิด-19 ไปแพร่สู่นักเรียนในห้องเรียน ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ มีโรงเรียนในสังกัด 37 โรงเรียน จะเปิดเรียนให้ครบทุกแห่งในวันที่ 29 พฤศจิกายน นี้

ก่อนเปิดภาคเรียนการศึกษาภาคเรียนที่ 2 แบบ Onsite (ออนไซต์) หรือการมานั่งเรียนในชั้นเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้นำบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานกว่า 70 คน เข้าตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen Test Kit หรือ ATK

ทั้งนี้มีนายดุสิต หิรัญวรรณ์. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ชัยภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ สสอ.เมืองชัยภูมิ ได้มาตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen Test Kit หรือ ATK ตามนโยบายของนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ที่ต้องการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่ให้มีการแพร่ระบาดอีก

โดยเฉพาะในกลุ่มของเด็กนักเรียนในทุกสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ซึ่งบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ต้องปลอดจากเชื้อโควิด-19 เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันการติดโควิด-19ให้ครบ 2 เข็มให้มากที่สุดหรือครบทุกคนยิ่งดี และต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน Antigen Test Kit หรือ ATK สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้นำเชื้อโควิด-19 ไปแพร่สู่นักเรียนในห้องเรียน


นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ กล่าวว่ามีโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิมีทั้งสิ้น 37 โรงเรียน ในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนทุกแห่งได้เปิดเรียนแบบ ON-AIR เรียนที่บ้านมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา มีโรงเรียนเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ หรือการเรียนที่โรงเรียน ภายห้องเรียนกับคุณครู จำนวน 3 โรงเรียน สำหรับการเปิดโรงเรียนในชุดที่ 2 ที่จะเปิดในวันที่ 22 พ.ย.64นี้ มีโรงเรียนเปิดเรียนแบบออนไซต์ ได้อีกจำนวน 10 โรงเรียน

ส่วนโรงเรียนที่เหลือคาดว่าจะสามารถผ่านการประเมินตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ได้ครบทุกโรงเรียนในวันที่ 29 พ.ย.64นี้ ซึ่งหากมีการแพร่ระบาดโควิด-19ในสถานศึกษาจะมีการประเมินว่ามีจำนวนผู้ติดโควิด-19 จำนวยมากน้อยเท่าไร ในการหยุดการเรียนในโรงเรียนจะมีทั้งหยุดเรียนเฉพาะห้องเรียน หยุดเรียนเฉพาะชั้นเรียน หรือหยุดเรียนทั้งโรงเรียนต้องขึ้นอยู่กับการแพร่ระบาดในขณะนั้นต่อไป

มัฆวาน วรรณกุล ผู้สื่อข่าวจังหวัดชัยภูมิ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง