คนขอนแก่นแห่ฉีดวัคซีน สูตรใหม่ แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ แน่นทุกโรงพยาบาล

ขอนแก่น-คนขอนแก่นแห่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตรใหม่ แอสตร้าฯ-ไฟเซอร์ แน่นทุกโรงพยาบาล ผู้ว่าฯย้ำชัด ทุกหน่วยบริการให้บริการแบบครบสูตรใครๆก็ฉีดได้ ตามระเบียบที่กำหนด ขณะที่ล่าสุดคนขอนแก่นฉีดวัคซีนเกือบ 1 ล้านคนแล้ว

บรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามที่รัฐบาลจัดสรร ซึ่งให้บริการวัคซีนแบบปรับสูตรใหม่ เข็มที่ 1 แอสต้าเซเนก้าและเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้กำหนดให้ห่วยบริการวัคซีนทุกโรงพยาบาลมีการดำเนินการพร้อมกันทั้งจังหวัดตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งตลอดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพบว่าชาวขอนแก่นยังคงให้ความสนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนสูตรใหม่แอสตร้าเซเนก้า และไฟเซอร์ กันอย่างเนืองแน่นแทบทุกหน่วยบริการวัคซีน โดยเฉพาะที่หอประชุมเทศบาลเมืองเมืองพล ในความรับผิดชอบของ รพ.พล นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล พร้อมด้วย นพ.ประวีร์ คำศรีสุข ผอ.รพ.พล,พ.ต.อ.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผบก.ฯช่วยราชการ ภ.จว.ขอนแก่น ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและให้กำลังใจทีมแพทย์ พยาบาล รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ที่ยังคงเร่งให้บริการวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งพบปะพูดคุยกับประชาชนที่เดินทางมาเข้ารับบริการวัคซีน ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นประชาชนในเขต อ.พล และพื้นที่ อำเภอใกล้เคียงที่ทราบข่าว ทยอยเดินทางมาขอรับบริการวัคซีนกันตั้งแต่ช่วงเช้า

โดยที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบสิทธิ์ ตรวจสอบประวัติการเข้ารับวัคซีน และการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานคามปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด โดยผู้ที่เข้าบริการวัคซีนหากพบว่าเป็นการฉีดวัคซีนเข็มแรก เจ้าหน้าที่จาก รพ.พล จะให้คำแนะนำและแจ้งการปรับสูตรวัคซีนให้กับผู้ที่มาเข้ารับบริการทันทีเพื่อให้เลือกตามระเบียบและเงื่อนไขตามที่รัฐบาลกำหนด

นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล กล่าวว่า วันแรกของการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูตรไขว้รูปแบบใหม่เข็มที่ 1 แอสตร้าเซเนก้า และเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ ได้รับความสนใจจากประชาชนในเขต อ.พล และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง รวมทั้งจังหวัดข้างเคียงมาเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมาก ตามการลงทะเบียนและการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนตามระเบียบและข้อบังคับตามที่กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกำหนด ซึ่งวันนี้ รพ.พล โดยศูนย์ฉีดวัคซีนเทศบาลเมืองเมืองพล เป็นวันแรกของการให้บริการแบบครบสูตร ที่ทุกคนสามารถเลือกได้ คือกลุ่มแรกคือ กลุ่มผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ,ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และ สตรีที่ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ คือสูตรที่ 1 เข็มที่ 1 ชิโนแวค เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ห่างกัน 4 สัปดาห์สูตรที่ 2 เข็มที่ 1 แอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 แอสตร้าเซเนก้า ห่างกัน 8 สัปดาห์ และสูตรที่ 3 ที่เริ่มดำเนินการวันนี้คือเข็มที่ 1 แอสต้าเซเนก้า เข็ม 2 ไฟเซอร์ ห่างกัน 4-12 สัปดาห์ และสูตรที่ 4 ให้บริการเฉพาะกลุ่มอายุ 12-17 ปี คือเข็มที่ 1 ไฟเซอร์ และเข็มที่ 2 ไฟเซอร์ การให้บริการจะห่างกัน 4 สัปดาห์ รวมทั้งการบูสเข็ม 3 ของผู้ที่ฉีดวัคซีนชิแวคมาแล้ว 2 เข็ม

“ หน่วยบริการวัคซีน รพ.พล ที่จุดฉีดเทศบาลเมืองเมืองพล จะเปิดโอกาสให้ชาว อ.พล และ ประชาชนทั่วไปได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบครบสูตร คือวันนี้และวันที่ 1718.,22,29 และ 30 พ.ย. โดยเฉพาะในวันที่ 17 พ.ย.ที่จะเป็นมหกรรมวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครั้งสำคัญและครั้งยิ่งใหญ่ของคน อ.พล และ ชาวขอนแก่น ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาวอร์คอิน หรือใครอยากฉีดวัคซีนก็เดินเข้ามาพบแพทย์ มาขอรับคำปรึกษาและเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบครบสูตรได้ในทุกกลุ่มอายุตามที่รัฐบาล โดย ศบค.กำหนด รวมไปถึงการให้บริการเชิงรุกค้นหาคนที่ยังไม่ฉีดวัคซีนเพื่อที่จะเร่งฉีดวัคซีนให้กับชาว อ.พล ให้ครบร้อยละ 85 ของจำนวนประชากรทั้งอำเภอที่จะต้องแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.นี้”

ขณะที่นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เป็นที่น่าชื่นชมยินดีที่ขณะนี้ขอนแก่นมีภูมิคุ้มกันป้องกันโควิด-19 ในภาพรวมทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดแล้วใกล้ที่จะครบถ้วน โดยล่าสุดพบว่าคนขอนแก่นฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า ร้อยละ 73.25 หรือ 920,094 คน จากประชากรเป้าหมายคือ 1,256,172 คน เท่ากับว่าภายในสัปดาห์นี้คนขอนแก่น จะได้รับวัคซีนตามที่รัฐบาลจัดสรรและวัคซีนทางเลือก ที่หน่วยงานจัดหา รวมแล้วเกือบ 1 ล้านคน ดังนั้นการเปิดปฎิบัติการทั้งจังหวัดหรือที่เรียกว่าดีเดย์วัคซีน ที่พร้อมกันทุกหน่วยบริการวัคซีนทั้งจังหวัดที่เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้ จึงขอเชิญชวนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนแล้วแต่ยังไม่ครบหรือยังคงสงสัยในด้านต่างๆสามารถที่จะขอรับคำปรึกษาหรือพบแพทย์ ได้ที่หน่วยบริการวัคซีน ของ รพ.ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง