ผู้ว่าฯชลบุรี ประชุม (คพรฟ.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 แจงผลดำเนินการ-ความก้าวหน้าโครงการชุมชน

ผู้ว่าฯชลบุรี ประชุม (คพรฟ.)กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 รายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าโครงการชุมชนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี 2 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินการและความก้าวหน้าโครงการชุมชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 พร้อมแจ้งแผนงานประจำปีงบประมาณ 2566

และงบการเงินในไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาโครงการชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอแนะเพิ่มเติมให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีราชา (หลังเล็ก) ห้องศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจัดขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน เมื่อปี พ.ศ 2550 เพื่อช่วยฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินการรอบโรงไฟฟ้า เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นรอบโรงไฟฟ้าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ และเพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง