เศรษฐกิจพ่นพิษ!รง.ปั่นฝ้ายย่านพระสมุทรไปต่อไม่ไหวประกาศปิดกิจกรรเลิกจ้างพนง.นับร้อย

ปิดฉากอีก 1 โรงงานปั่นฝ้ายย่านพระสมุทร หลังเจอพิษเศรษฐกิจไปต่อไม่ไหว ประกาศเลิกจ้างพนักงานนับร้อย ขณะที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดแถวตั้งโต๊ะเร่งช่วยเหลือ

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณลานโดมสวาทยานนท์ หลัง สภ.พระสมุทรเจดีย์ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาขอใช้พื้นที่ตั้งโต๊ะบริการให้กับพนักงานลูกจ้าง บริษัท เอเอ็มซี สปินนิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ เขตอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประมาณ 140 คน ที่ลูกเลิกจ้าง เดินทางมาขอรับเอกสารคำร้องจากการถูกเลิกจ้าง รวมถึงเรียกร้องค่าจ้างจากนายจ้างที่ได้ค้างจ่ายให้กับพนักงานตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวกับการประกันตนตาม มาตรา 39 และมาตรา 40

นอกจากนี้ยังมี หน่วยงานจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ สาขาพระประแดง มาตั้งโต๊ะให้บริการกับพนักงานลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง ได้กรองข้อความเอกสารเพื่อขอรับค่าชดเชยประกันตนจากการว่างงาน โดยมีสำนักงานแรงานจังหวัดสมุทรปราการ มาให้บริการในการจัดหางานแห่งใหม่ให้กับพนักงานลูกจ้างที่สนใจจะสมัครงาน ส่วนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 จังหวัดสมุทรปราการ มาเปิดรับผู้ว่างงานสมัครเข้ารับการอบรมฝึกวิชาชีพ ในการเพิ่มทักษะเพิ่มศักดิ์ภาพตัวเองในการประกอบอาชีพนำรายได้สู่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็มซี สปินนิ้ง จำกัด ประกอบกิจการปั่นด้ายจากเส้นใยสังเคราะห์ ส่งต่อยังโรงงานสิ่งทอต่างๆทั้งในและนอกประเทศ โดยเปิดกิจการมานานหลายสิบปี ต่อมาบริษัทได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ประกอบค่าเฟ้อร่วมถึงปัญหาด้านเศรษฐกิจทดถอย ทำให้บริษัทไม่สามารถเดินต่อไปได้ จึงประกาศเลิกจ้างพนักดังกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง