รพ.เพชรบูรณ์ น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย วันมหิดล”

รพ.เพชรบูรณ์ น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย วันมหิดล”
ทุกวันที่ 24 ชาวไทยได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งพระองค์ท่านด้วยการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยเฉพาะนักศึกษาแพทย์ที่จะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทและพระองค์ทรงกล่าวเสมอว่า “อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติ แพทย์ที่ดีจะไม่ร่ำรวย แต่ไม่อดตาย ถ้าใครอยากร่ำรวย ก็ควรประกอบอาชีพอื่น “
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก หน้าห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบรมราชชนกและทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีหน่วยงานศูนย์เครื่องมือแพทย์นำทีมโดย นายสมคิด  นวลตาล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 24 ของทุกปีเป็น “วันมหิดล” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 เป็นต้นมา
นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ กล่าวว่าในทุกปีวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ของไทย โดยตลอดพระชนม์ชีพของท่าน ทรงทุ่มเท พระวรกาย พระสติปัญญาและพระราชทานทรัพย์ในการวางรากฐานพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขไทยให้เจริญก้าวหน้า อีกทั้งทรงเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศิริราชมาจนถึงปัจจุบัน โดยดูแลผู้ป่วยอย่างไม่เลือกยากดีมีจน ให้ประชาชนทุกคนได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึงพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้เจริญรอยตามพระราชปณิธานตลอดมา
ขณะที่ กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ 1 ล้านโดส พร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันมหิดล ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยในจุดฉีดวัคซีนเปิดให้บริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์,หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์ และเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผอ.โรงพยาบาลเพชรบูรณ์และ ดร.เสกสรร  นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์ เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อยด้วย “ความหวังเดียวสู่หนทางรอดเดียวของพี่น้องชาวไทย คือ ทำอย่างไรให้เรามีภูมิคุ้มกันต่อโรคโควิด-19 ได้เร็วและมากที่สุด
นายศุภเดช  คำพุฒ / นายสมชาย  คำพุฒ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์
CNT:ch-newsthailand รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Leave a Comment