ภูเก็ตผ่อนผันปล่อยจัดงานได้อย่างอิสระไม่จำกัดจำนวนคน

ภูเก็ต-ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ออกคำสั่งผ่อนผันจัดงาน ไม่จำกัดจำนวนคน โหลดแอพฯ หมอพร้อม เผย ช่วงเวลาร้านอาหารขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ตอนไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ลงนามคำสั่งจังหวัด 4 ฉบับ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ว่าด้วยเรื่อง มาตรการปิดสถานที่หรือห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค,

มาตรการเฝ้าระวังท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต, แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต

สำหรับคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7188/2564 เรื่อง มาตรการปิดสถานที่ มีสาระสำคัญในการผ่อนผันจัดงานกิจกรรมไม่จำกัดจำนวนคนแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการ “COVID Free Setting” โดยอนุญาตให้ ตลาดนัด ตลาดสด ถนนคนเดิน ปรับเป็น 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร ร้านอาหารสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ระหว่างเวลา 11.00-14.00 น. และ 17.00-23.00 น. ส่วนสถานบริการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามมวย หรือสถานที่จัดให้มีการเล่นพนันยังคงปิดให้บริการต่อไป


คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7189/2564 มีสาระในการกำหนดมาตรการควบคุมท่าเทียบเรือประมง เรือประมง แรงงานในเรือประมง ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตฯ มีสาระสำคัญในการให้ ยกเลิก การลงทะเบียนรายงานตัวเข้า จังหวัดภูเก็ตผ่านเว็บไซต์ Go Phuget คงไว้เพียงการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “หมอพร้อม” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ รวมถึงให้ยกเลิกสิทธิการแสดงบัตรนักเรียนในการเข้า-ออกจังหวัด ตามความในข้อ 3 ของคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 6245/2564 ลงวันที่ 11 ต.ค.2564 นอกนั้นมาตรการต่าง ๆ ยังคงเดิม

และล่าสุดคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 7234/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยในเขตพื้นที่ จ.ภูเก็ต ในส่วนของการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้า จ.ภูเก็ต ต้องมีเหตุจำเป็นในการทำงาน และต้องเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย และต้องได้รับอนุญาตจากจังหวัดต้นทางด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง