สื่อมวลชนชัยภูมิร่วมบุญทอดกฐินถวาย ณ วัดนครรังสิต

ชัยภูมิ-นักข่าว-สมาคมนักข่าวฯ และกัลยาณมิตรสมทบทุนร่วมบุญทอดกฐินถวาย ณ วัดนครรังสิต บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือ ยอดรวมทั้งหมดจำนวน 18,999 บาท ยอดรวมทั้งหมด155,938 บาท

ขอท่านจงได้ร่วมอนุโมทนาสาธุผลบุญที่ข้าพเจ้า พร้อมด้วยเพื่อนพ้องน้องพี่ นักข่าว-สมาคมนักข่าวฯ และทุกท่านที่เป็นกัลยาณมิตรของข้าพเจ้ามาโดยตลอดได้ สมทบทุนร่วมบุญทอดกฐินถวาย ณ วัดนครรังสิต บ้านโนนแดง หมู่ที่ 7 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ซึ่งมียอดรวมทั้งหมดจำนวน 18,999 บาท ยอดรวมทั้งหมด155,938 บาท จึงขอบุญกุศลเหล่านี้ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดจากโรคภัยใดๆทั้งสิ้นด้วยเถิด สาธุสาธุสาธุครับ..

ข่าวที่เกี่ยวข้อง