ออมสินภาค4 ทอดกฐินสามัคคีวัดเนินตะเคียนประจำปี 2564 ในรูปแบบNew Normol ได้ปัจจัยกว่า1.3ล้านบาท

 

ออมสินภาค4 ทอดกฐินสามัคคีวัดเนินตะเคียนประจำปี 2564 ในรูปแบบNew Normol ได้ปัจจัยกว่า1.3ล้านบาท

 

(14) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่13พฤศจิกายน 2564 พระอธิการเตชพัทธิ์ (สนฺติกโร) เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียนเจ้าคณะตำบลหนองพลับเขต 1 ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุนขยายพื้นที่รอบพระอุโบสถและศาสนสถานภายในโดยมี นาง วรณัน ตันสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายกิจการสาขา2เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางเบญจพร นิลรัต ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 4 นางสาว ณัฐชยา พ่วงทอง ผู้อำนวยการสำนักอนุมัติสินเชื่อรายย่อย4

 

นางสาว ศิริวรรณ จูตะเสน ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินเขตประจวบคีรีขันธ์ นาง สุมนฑา เตี้ยเย

ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินเขต เพชรบุรี

นางสาว กชพร จีระธนากร ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินเขตราบุรี

 

นางสาว ณัฏฐากุล รักเจียมรักษ์ ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินเขตสมุทรสาคร

นางกุลจิรา กระเเสสินธุ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาหัวหิน และพนักงานธนาคารออมสินภาค4

ศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยก่อนเริ่มพิธีได้ตั้งองค์กฐินเวียนประทักษิณาวัตร รอบพระอุโบสถจำนวน3รอบจากนั้นได้ร่วมกันถวายองค์กฐินในขณะที่ศิษยานุศิษย์ส่วนหนึ่งต่างนำอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มมาออกร้านโรงทานเพื่อให้คนที่มาร่วมงานได้ทานฟรี โดยมีจตุปัจจัยที่ได้รับจากการร่วมทำบุญเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจากธนาคารออมสินและผู้มีจิตศรัทธาในการทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 1,380,077 บาท.
สำหรับวัดเนินตะเคียนเดิมเป็นที่พักสงฆ์เล็กๆบนภูเขามีชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2500  เพื่อใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ อีกทั้งหมู่บ้านอยู่ไกลจากวัดอื่นๆการสัญจรไปมาลำบากชาวบ้านยากที่จะเดินทางไปประกอบศาสนกิจหรือไปทำบุญตามวัดต่างๆได้ ต่อมาเมื่อหมู่บ้านเริ่มมีความเจริญ ชาวบ้านจึงได้ช่วยกันย้ายที่พักพักสงฆ์ลงมาจากภูเขาพร้อมกับสร้างสำนักแห่งใหม่ที่ชายเขา เพื่อให้ชาวบ้านที่จะเดินทางมาประกอบศาสนาพิธีได้สะดวก โดยมีพระเสย สิริธโร พระจากวัดสามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯเป็นเจ้าสำนักดูแลการก่อสร้างมาโดยลำดับ จนกระทั่งได้ทำหนังสือขออนุญาติจัดตั้งให้เป็นวัดเนินตะเคียน เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พ.ศ.2550 พระอธิการเสย สิริธโร จึงได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกและได้เริ่มทำการก่อสร้างพระอุโบสถ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551เป็นต้นมากระทั่งได้มรณภาพลงเมื่อ พ.ศ.2559 ทางคณะสงฆ์จึงมีมติแต่งตั้ง พระเตชพัทธ์ สนฺติกโร พระจากวัดเขานกกระจิบ ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ มาเป็นเจ้าอาวาสแทนที่วัดเนินตะเคียน ด้วยความมุ่งมั่นมานะเป็นพระหนุ่มนักพัฒนาจึงไดทำการก่อสร้างอุโบสถต่อจากเจ้าอาวาสรูปก่อนจนใกล้แล้วเสร็จ ทางคณะสงฆ์ได้มีมติแต่งตั้งให้เป็น เจ้าอธิการเตชพัทธ์ (สนฺติกโร)เป็นเจ้าคณะตำบลหนองพลับเขต1 เจ้าอาวาสวัดเนินตะเคียน ทำหน้าที่ปกครองดูแลวัดและที่พักสงฆ์ในเขตปกครองตำบลหนองพลับเขต1ด้วย.

 

อุดมศักดิ์ นิ่มเซียน.ประจวบฯ

CNT:Channel NEWS Thailand “พื้นที่ข่าวทั่วไทย ออนไลน์ทั่วโลก” รายงาน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง